”Coronakrisen får inte skapa en lucka i bildningen”

49726723766_c5d309c72c_k
Stalltipset är att undervisningsminister Li Andersson gärna skulle se att skolorna öppnas under våren.

Inget barns skall lämnas ensamt. Utbildningsanordnarna skall stödas när krisen är över. Och elever med invandrarbakgrund i förberedande undervisning skall få rätt till närundervisning. Det var undervisningsminister Li Anderssons budskap vid regeringens corona-lägesrapport.

De riktlinjer som regeringen stakat ut för distansundervisning förändras inte. Fortsättningsvis är det distansundervisning som gäller från årskurs fyra, och eleverna i åk 1-3 har fortsättningsvis vid behov rätt till närundervisning. Men undervisningsminister Li Andersson upprepade sin vädjan till föräldrarna att hålla sina barn hemma om det bara är möjligt.

På en punkt preciserades dock direktiven gällande närundervisning. Elever i förberedande undervisning, dvs elever med invandrarbakgrund, skall också ha rätt till närundervisning.

– De här eleverna är i en sårbar ställning och är i behov av positiv särbehandling, sade Li Andersson.

Oro för de svaga

Undervisningsministern betonade att undervisningen fortsätter. Hon uttryckte också en oro för de elever som inte har trygga hemförhållanden eller där föräldrarna inte har möjlighet att stöda sina barn.

– Vi får inte lämnat något barn ensamt, sade Andersson.

 Andersson sade att skolan bör ingripa om man inte får kontakt med en elev. Det är att jämföra med att en elev inte kommer till skolan, menade hon.

– Skolan har en skyldighet att ingripa på samma sätt som i normala fall.

Livet efter krisen

Undervisningsministern sade att övergången till distansundervisning har gått överraskande bra, men extra insatser kommer att krävas när krisen väl är över. På ministeriet utreder man nu vilket behov av stöd utbildningsanordnarna har. Andersson utlovade stöd till kommunerna för bland annat elevvård och specialundervisning.

– Coronakrisen skall inte skapa en lucka i bildningen, sade Andersson.

Kommunernas situation kommer man även att granska i den kommande budgetrian.

Skolorna behöver besked

På frågan om varför regeringen redan nu beslöt sig för att förlänga distansundervisningen till den 13.5 istället för att se tiden an, svarade Andersson att man följt de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd kommit med.

– Från undervisningssektorn har man signalerat att för att kunna ge möjligast bra distansundervisning så behöver man få veta i så god tid som möjligt.

Sänka ribban?

För lärarna har distansundervisningen inneburit en enorm arbetsmängd. Andersson sade att både lärare, elever och föräldrar skall vara barmhärtiga mot sig själva. Det är viktigt att alla inom utbildningssektorn orkar och att arbetsbördan inte blir för stor.

Samtidigt skall ändå läroplanen följas och eleverna skall utvärderas. Utbildningsanordnarna har dock rätt att avvika från antalet timmar i den här exceptionella situationen, men man kan till exempel inte låta bli att undervisa något ämne helt och hållet.

Utbildningsstyrelsen skall utarbeta direktiv för utvärderingen.

Text: Mattias Fagerholm