Skolorna stängda till 13.5

IMG_3262
Undervisningsminister Li Andersson riktade ett tack till alla föräldrar som hållit sina barn hemma.

Regeringen har fattat beslut om att distansundervisningen fortsätter fram till den 13.5.

Regeringen har som väntat fattat beslutet att skolorna skall fortsätta med distansundervisning. Den 16.3 beslöt regeringen att skolorna huvudsakligen går in för distansundervisning. Eleverna i årskurserna 1-3 har dock vid behov haft rätt att få närundervisning. Dessa regler gäller fortsättningsvis.

Undervisningsminister Li Andersson har vädjat till alla föräldrar att om möjligt hålla sina barn hemma.  På kvällens presskonferens upprepade hon sin vädjan.

Li Andersson betonade att regeringen fattat ett viktigt principiellt beslut.

– Vi avbryter inte undervisningen. Alla barn har rätt till undervisning.

Andersson sade också att regeringen vill trygga att alla elever som skall utexamineras också får sin examen.

– Vi gör allt för att slutbedömningen ska kunna göras under den här våren, sade Andersson.

Undervisningsministern medgav att undantagstillståndet kräver mycket av lärarna, men också av föräldrar och elever. Hon riktade ett tack till vårdnadshavarna för att så många hörsammat regeringens vädjan att hålla även eleverna i åk 1-3 hemma. Ca 7 procent av eleverna i åk 1-3 har varit i skolan.

Hur de de elever som har det svårt kommer att klara ytterligare en månad av distansundervisning vållar huvudbry.

– Elevvårdspersonalen finns som tidigare, men behövs kanske mer än förr, sade Andersson.

Regeringen skall dryfta hur man kan stöda de elever som är i behov av stöd, och återkommer till frågan senare under veckan.

Undervisningsministern fick på presskonferensen även frågan om det kan bli aktuellt att inleda läsåret tidigare efter sommarlovet i och med att eleverna nu under våren går miste om så mycket traditionell undervisning. Li Andersson konstaterade att det är upp till utbildningsanordnarna, dvs kommunerna. Men hon betonade att regeringen kommer att föra en dialog med kommunerna om vilka stödåtgärder som behövs för att trygga att eleverna får den undervisning de behöver.

FSL: Sänk kraven

FSL:s ordförande Christer Holmlund konstaterar att regeringens beslut var väntat. Han oroar sig ändå för lärarnas ork i dessa undantagstider.

– Det här kommer att bli utmanande för lärarna. I det här läget borde man sänka kraven, säger Holmlund.

Studentkalas?

Vårens abiturienter har haft en utmanande vår. Studentskrivningarna kunde visserligen genomföras, även om tidtabellen komprimerades på grund av coronaviruset. Och nu är studentfesterna i vågskålen. Li Andersson kunde inte ge ett svar på om studentfester kan hållas. Det är oklart hur länge man kommer att begränsa stora folksamlingar. Oklart är även om eleverna alls kommer att återvända till skolan denna vår.

– Det är också ett alternativ som vi förbereder oss för, säger Li Andersson.

Läs också:

Ledare: Coronaviruset visar på lärarnas styrka