Insändare: ”Lätt för en utomstående att vara efterklok”

IMG_6984
Tony Björk.

De finlandssvenska beslutsfattarna i Kyrkslätt har minsann varit alerta, hävdar Tony Björk.

Med anledningen av flera vändningar och skriverier i medierna angående Kyrkslätts bildningsväsendes svenskspråkiga förvaltning uttalar sig förvaltningsexperten Stefan Sjöblom i Läraren nr 11 på följande vis:

 ”Det är alltid lätt att vara efterklok men man kan fråga sig om de finlandssvenska beslutsfattarna i Kyrkslätt har lyckats i intressebevakningen i den här frågan. Man har inte varit tillräckligt vaken, menar Stefan Sjöblom…”

Denna kommentar av Stefan är en rejäl käftsmäll för alla de personer som i åratal kämpat och fortfarande kämpar för det svenskspråkiga utbildningsväsendet i kommunen.

De finlandssvenska beslutsfattarna i Kyrkslätt har minsann varit alerta i frågan och gjort allt i sin makt för att förhindra denna utveckling. Det är kanske lite för lätt att som utomstående expert efterklokt beskylla lokala beslutsfattare för att inte varit vakna utan att ha en djupare insyn i ärendet och inte känna till den utmanande språkpolitiska verkligheten som de svenskspråkiga beslutsfattarna i Kyrkslätt verkar i. I skolförvaltningsfrågan sov vi ingalunda, men som Stefan väl känner till lever vi en demokrati där majoriteten bestämmer; inte alltid en lätt ekvation för en minoritet.

Jag har ändå en tilltro till att språkklimatet så småningom håller på att vända till det bättre, rubrikerna till trots. Vi har till exempel lyckats få igenom nysatsningar på skolor och bibehålla en god timresurs. Nu gäller det att på nytt förstärka den svenskspråkiga utbildningsförvaltningen.

I stället för lösa anklagelser vill jag rikta mitt stora tack till alla de personer som – oftast nästan obetalt – vid sidan av sitt civila jobb, sin familj och så vidare, arbetar för svenska strukturer i Kyrkslätt. Personligen är jag övertygad om att sista kapitlet kring utbildningsförvaltningen i Kyrkslätt inte ännu är skrivet och åtminstone jag kommer att fortsätta mitt arbete för att återinföra en mer självständig svenskspråkig bildningsenhet i Kommunen, vissa negativa expertkommentarer till trots.

Tony Björk

Kommunstyrelsens 2: a viceordförande i Kyrkslätt, SFP