Förändra inte bara för förändringens skull

Förbundsordförande Inger Damlin för i Läraren nr 17 fram behovet av diskussion om FSL:s verksamhet, vill vi ha det som förr eller vill vi förändra?

En vis man vid namn Winston Churchill lär ha sagt att det är inget fel på förändring bara den går i rätt riktning. Frågan är i vilken riktning FSL ska gå? Vilka olika funktioner och strukturer ska FSL ha i framtiden?

Förbundets uppgift ska fortsättningsvis vara att bevaka och stödja medlemmarnas intressen och rättigheter i arbetslivet. Jag anser, likt förbundsordförande Damlin, att vi är en betydande aktör inom finlandssvensk utbildning. Den rollen ska vi bibehålla.

Vi har organisationsstrukturer som är uppbyggda enligt rådande stadgar och styrdokument. Om vi vill förändra FSL bör vi analysera fördelar och nackdelar med våra gällande organisationsstrukturer och ta ställning till vilka eventuella konsekvenser förändringar i dem kan innebära för våra medlemmar på individuell, lokal och regional nivå. 

I ordförandes kolumn ställer Damlin frågor om vi vill ha regional representation, fokusera på engagemang, erfarenhet eller beakta kön vid val av styrelsemedlemmar.

Förbundsstyrelsearbetet kräver bred kunskap inom intressebevakning gällande utbildnings- och lönepolitiska frågor. Under min verksamma tid inom FSL har jag upplevt att personer som är förtroendevalda har ett stort engagemang både ideellt och kompetensmässigt. Det lokala samarbetet inom och mellan regionerna har varit utomordentligt.

Frågeställningen om regional representation i styrelsen kan nog uppfattas som provokativ, såvida den utmanar det regionala samarbetet som burit frukt i tiotals år.

Genom regional och stadievis representation i styrelsen är informationsflödet smidigare. Oberoende av examen, hemort, region eller kön representerar styrelsemedlemmen alla medlemmar. 

I vår föränderliga värld behöver vi vara öppna för förändringar, men vi behöver också en viss stabilitet. Att förändra för förändringens skull kan vara förödande. Det finns en större chans att lyckas med en förändring när målet är känt.  Även då förändringsvindar blåser bör medlemmar, förtroendevalda och personal få känna sig betydelsefulla. Utvecklingsarbete kräver kritisk analys, kreativa tankegångar och långsiktigt engagemang.  Ett öppet diskussionsklimat och tolerans för olikheter bör råda. Tillsammans kan vi fortsätta att utveckla FSL till en ännu starkare finlandssvensk fackorganisation.

Jeanette Lindroos

Pargas

Styrelseledamot i FSL 2021–2022