Mattias Fagerholm

Välkommen ketchupeffekt i ordförandevalet

I idrottssammanhang är ketchupeffekten ett vedertaget begrepp. Det är fråga om en längre måltorka som får ett efterlängtat slut då målen mer eller mindre trillar in på varje målchans. Efter en stillsam start gjorde ketchupeffekten sig påmind i FSL:s ordförandeval. Inom loppet av en vecka gav sig fyra hugade kandidater tillkänna. Noteras bör att detta är antalet kandidater i skrivande stund. Det går att stiga på kandidattåget ända fram till fullmäktigemötet i april.

Med tanke på FSL är det positivt att det i det här skedet finns en kvartett som är beredd att axla ordförandeskapet. FSL:s förbundsordförande har en synlig position på det finlandssvenska utbildningsfältet och det är givet att hen också sätter sin prägel på FSL och stakar ut den framtida riktningen.

Ett ordförandeval skall ses som en möjlighet för FSL.

Ett ordförandeval skall ses som en möjlighet för FSL. Med en handfull kandidater tvingas alla skärpa sina argument. Genom att renodla och nyansera sina åsikter skapas en god grund för en vitaliserande debatt. Nu är det dags att ta kandidaterna på pulsen. Vilka frågor brinner de för? Hur skulle FSL se ut om de satt vid rodret? Hur skall FSL utvecklas?

Vilka frågor som kommer att dominera valdebatten eller rent av vara utslagsgivande är det svårt att sia om. Vi kryper allt närmare den avgörande tidpunkten i avtalsförhandlingarna. Hur kommer det att påverka FSL:s ordförandeval? Många fackförbund brottas med sviktande medlemsantal. Hur svarar FSL på ett förändrat arbetsliv? FSL lever i ett slags symbios med finska OAJ? Hur positionerar sig kandidaterna gentemot storebror?

I finlandssvenska sammanhang tenderar de regionala aspekterna att ha betydelse för slutresultatet. På ledarplats i denna tidning har de ledande finlandssvenska rikspolitikerna uppmanats höja blicken över regiongränsen. Det är en passning som ordförandekandidaterna kanske kunde få? Vem är lyhörd för de lite olikartade behoven i olika delar av Svenskfinland?

Den enskilda medlemmen har också möjlighet att lyfta fram frågor som upplevs som angelägna. Förhoppningsvis är de lokala lärarföreningarna aktiva och arrangerar tillfällen där det ges en möjlighet att bilda sig en uppfattning om kandidaterna. I slutändan är det FSL:s fullmäktige som avgör vem som blir ordförande. Tidigare var det kongressens uppgift. En viss kritik har riktats mot förfaringssättet då det nu är en mindre skara som förrättar valet. Fullmäktigeledamöterna är representanter för sina lärarföreningar. Sett ur ett demokratiperspektiv, men också med tanke på att engagera de enskilda medlemmarna, skulle det vara värdefullt om fullmäktigeledamöterna är lyhörda för åsikterna inom den egna föreningen.

Läs också:

Inger Damlin vill bli FSL:s nästa ordförande

Jens Mattfolk ger sig in i FSL:s ordförandeval

Pamela Leka kandiderar i FSL:s ordförandeval

Jeanette Lindroos kandidat i FSL:s ordförandeval