Mattias Fagerholm

Lyft blicken över kommungränsen

Avsnittet Vassor-Kärklax på Riksåttan får 11 miljoner. Lillholmens bro i Pargas får 8,3 miljoner. Stamväg 51 får 1,4 miljoner.

När nästa års statsbudget var spikad var de finlandssvenska riksdagsledamöterna måna om att meddela den egna regionen om de positiva utfallen i budgeten.

Det fungerar som en bekräftelse, ett kvitto, på att det lönar sig att ha bygdens egen man eller kvinna vid det bord där besluten fattas. Systemet med valkretsar gör att den egna regionens väl och ve blir avgörande med tanke på ett möjligt återval. Att flirta med väljare utanför den egna valkretsen ger inga tilläggsröster. Att visa på infrastruktursatsningar i den egna regionen är däremot en investering med tanke på kommande val. Alla är sig själv närmast.

De regionalpolitiska förtecknen blir ändå problematiska när vi kommer in på utbildningspolitiken. Jag tycker inte att vi har råd med regionalpolitiska motsättningar i Svenskfinland, säger undervisningsminister Li Andersson i en intervju i denna tidning. Det är lätt att hålla med om det. Samtidigt är det just i utbildningsfrågorna som revirtänket är påtagligt. Klasslärarutbildningen har i årtionden skapat ett inflammerat diskussionsklimat mellan Österbotten och södra Finland, den planerade sammanslagningen av yrkeshögskolorna Arcada och Novia gick i stöpet och i Jakobstad hade man svårt att smälta att Åbo Akademi flyttade barnträdgårdslärarutbildningen till Vasa. Bara för att nämna några exempel. Alla talar sig gärna varma för utbildningssatsningar, men när det kryper ner på en regional nivå och vi talar om lokalisering brukar tonläget förändras.

När det gäller utbildningsfrågor borde man inom Svenskfinland klara av att förbise de regionalpolitiska aspekterna.

När det gäller utbildningsfrågor borde man inom Svenskfinland klara av att förbise de regionalpolitiska aspekterna. Det är kanske inte realistiskt att tänka sig att beslutsfattare på kommunal nivå skall se längre än kommungränsen. Men som regional- och i synnerhet rikspolitiker måste man ha kapacitet att lyfta blicken och se lite längre än sin egen valkrets. En kvalitativ utbildning från småbarnspedagogik till högskola är såpass viktigt för lilla Svenskfinland att lokalpatriotiska argument inte kan vara det som blir tongivande i debatten.