FSL får inte bli klubb för inbördes beundran

Pia Berg skriver i en insändare (Läraren 26.03.2020) att FSL:s roll bör förlikas med observatörens då det kommer till organisationen OAJ. Vi som representerar FSL i OAJ:s fullmäktige vill bemöta detta och ge vår syn på saken.

Från vår position i OAJ-fullmäktige har vi upplevt att FSL är en väl ansedd samarbetspart inom OAJ. Vi har under de senaste två fullmäktigeperioderna jobbat fram ett arbetssätt där vi som grupp snappar upp ämnen från FSL-styrelse och -fullmäktige för att föra fram dessa i OAJ-sammanhang.  Under varje OAJ-fullmäktigemöte har vi lyft en eller flera aktuella saker från FSL i form av talturer eller klämmar.  En mycket stor andel av det som vi fört fram i OAJ-fullmäktigesalen har gått vidare i förhandlingsprocessen och blivit del av det sammanhang vi finns i idag.

Vi har aktiva medlemmar i flera kommittéer där vi inte bara observerar utan för fram FSL:s ståndpunkter och åsikter som finns förankrade i styrelsen och fullmäktige. Vi deltar aktivt i seminarier och grupparbeten kring det som är aktuellt. Under den pågående mandatperioden har FSL också innehaft vice ordförandeskapet för de allmänbildande lärarna samt ordförandeposten för utbildningspolitiska utskottet under ett fullmäktigemöte. Vi har jobbat oss bort från observatörens roll och tagit en aktivare roll i stället.

FSL har sedan länge avstått sin förhandlingsrätt till OAJ och JUKO. Att i detta skede tro att det skulle gå att få tillbaka den rätten är utopi. Det enda sättet att påverka vid förhandlingsbordet är att föra fram ärenden via OAJ. Goda relationer med OAJ är därför en livsnödvändighet för vårt förbund. Utan den kontakten finns det en överhängande risk att FSL i framtiden endast blir en liten klubb för inbördes beundran, utan reella möjligheter till intressebevakning.

När det kommer till organisationsförändringen inom OAJ finns det på centralt håll stor förståelse för FSL:s krav. Inte minst tack vare det gedigna påverkansjobb som ordförande Christer Holmlund har gjort. Det klämförslag som nämns byggde på ett missförstånd och drogs tillbaka innan det fördes vidare ens till utskottsbehandling. Något vi gärna läst om också i tidningen Läraren som borde ha det som en av sina viktigaste uppgifter att även bevaka OAJ-fullmäktiges möten.

FSL-gruppen i OAJ-fullmäktige (2018–2022)

Martin Ahlskog

Inger Damlin

Linda Felixson

Joakim Häggström

Sebastian Lindqvist

Annika Norrgård

Petra Örn