Tankar om ett gott samarbete

Jag har 39 år bakom mig som fackligt aktiv. Jag är hedersmedlem i min förening. Jag har tilldelats förbundets förtjänsttecken i guld. ”Ordet på vägen” av dåvarande förbundsordförande Dan Johansson var att min insats kan förliknas med arbetshästens. Jag jobbar på i det tysta för ett gemensamt mål. Jo, jag följer fortfarande aktivt med både avtalsrörelsen och undervisningssektorn överlag.

I denna insändare reflekterar jag över förbundsordförande Christer Holmlunds kolumn i senaste nummer av Läraren. Christer nämner ju mitt namn i sin kolumn och ger mig därmed rätt att bemöta den.

Ända sedan OAJ och FSL skrev sitt samarbetsavtal har organisationsförändringar med jämna mellanrum framförts och diskuterats. Organisationen har vuxit. Redan på 1990-talet pågick ju ”lådbygget” där man på olika sätt ändrat om i verksamheten. Vi fick YSI, vi fick C-föreningar, vi fick regionföreningar. Varje gång diskuterade vi noga vår roll i den uppkomna situationen, om vi deltar/inte deltar. Varje gång uppstod problemet egentligen i uppkomna nya kostnader, vilket sedan förtjänstfullt reddes ut av i synnerhet Dan Johansson med nya överenskommelser på central nivå.

Du nämner, Christer, att du inte förstår den oro du möter bland medlemmarna. Har du glömt ditt eget inlägg på Facebook från 14.11.2019? Då FSL upplevde påhopp mot lokalföreningarnas existens i form av ett klämförslag i OAJ-fullmäktige? Du ansåg att det inte var roligt. Det är bara några månader sedan.

Du nämner, Christer, att du i din referensram har diskussioner med Lilly Hollsten, Dan Johansson, Carl-Erik Rusk och undertecknad. Har du glömt att två av just oss i sin oro över ett förslag från en arbetsgrupp, där FSL hade representation, kände sig tvingade att författa en insändare i tidningen Läraren? Arbetsgruppens förslag var att FSL:s medlemmar skulle tvingas till ett slags dubbelmedlemskap. I det läget hade det nog varit lämpligt att diskutera med oss gamla och mota förslaget innan det gavs offentlighet. Detta skedde redan 2016. Vår insändare torde ha ingått i tidningen Läraren 16.08.2016. En månad senare, 12.09.2016 tackade vi FSL:s styrelse för kloka beslut i frågan.

Mitt råd har varit att FSL:s roll bör förliknas vid observatörens då det gäller organisationen.

Pia Berg
Närpes