OAJ sågar Satonen – organisatoriska åtgärder planeras

satonen ny
Arbetsminister Arto Satonen skickar exportmodellen på remissrunda. OAJ: "En besvikelse"

Arbetsminister Arto Satonens arbetsmarknadsseminarium blev en flopp, åtminstone enligt lärarfacket OAJ. Nu går vi mot en lagstadgad exportmodell på arbetsmarknaden, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto. OAJ planerar nu organisatoriska åtgärder.

-Slutresultatet är en stor besvikelse, menar Murto.

Regeringens arbetsmarknadsreformer har under hösten irriterat fackföreningsrörelsen och för Undervisningssektorns fackorganisation OAJ har i synnerhet förslaget om en exportdriven lagstadgad arbetsmarknadsmodell varit en nagel i ögat.

Exportmodellen stod på agendan på det seminarium som arbetsminister Arto Satonen (Saml) kallat till. Resultatet av diskussionerna är att Satonen bollar frågan till arbetsmarknadsparterna. Närmare bestämt går regeringsprogrammets skrivning om en lagstadgad exportmodell på remissrunda till de centrala aktörerna på arbetsmarknaden. Man har tid på sig till den 8 januari 2024 att komma upp med en bättre modell.

-Jag hoppas att arbetsmarknadsparterna under den här tiden sinsemellan diskuterar frågan hur en finländsk modell kunde byggas. Om parterna hittar en modell som fyller de krav som regeringen har kan vi avstå från den skrivning som finns i regeringsprogrammet. Om man inte hittar en modell är det ett nationellt misslyckande, för man har klarat det i Sverige och Danmark. Då fortsätter lagberedningen enligt planerna, säger Arto Satonen.

Katarina Murto hoppades för sin del att en förhandlingsprocess om en ny arbetsmarknadsmodell skulle inledas efter Satonens seminarium.

-Nästa steg blir emellertid en remissbehandling som inte tillför något nytt i frågan och därefter inleds beredningen av lagstiftningen, säger Katarina Murto.

-Politikerna vill blanda sig i löneförhandlingarna, vilket inte gagnar någon. Jag förväntar mig nu att regeringen berättar vilken den rätta löneförhöjningen är för lärare och forskare i fortsättningen.

Cementeras lönegropen?

Lärarfacken OAJ och FSL har motsatt sig den lagstadgade exportmodellen som finns inskriven i regeringsprogrammet. Regeringen vill att ”lagen om medling i arbetstvister ska ändras så att den allmänna linjen för justering av löner inte kan överskridas genom ett förlikningsförslag från riksförlikningsmannens byrå eller en förlikningsnämnd”. I praktiken skulle exportindustrins avtal utgöra ett tak för andra branscher.

– För den kvinnodominerade offentliga sektorn är det här synnerligen allvarligt. Förpassar man undervisningspersonalen till en lönegrop skadar man samtidigt läraryrkets attraktionskraft, säger Sebastian Lindqvist, FSL:s representant i OAJ:s styrelse.

Om regeringen får sin vilja igenom skulle en motsvarande löneuppgörelse som man slöt våren 2022 och som gav kommunsektorn större löneförhöjningar än exportindustrin i praktiken vara omöjlig.

-Vi vill ha en exportdriven lönemodell. Slutresultatet var helt annorlunda under senaste förhandlingsrunda, säger Satonen.

Organisatoriska åtgärder

OAJ:s styrelse beslutade på ett extra sammankallat styrelsemöte (8.11.2023) att vidta organisatoriska åtgärder med anledning av förslaget på en exportdriven arbetsmarknadsmodell.  En politisk manifestation planeras i Helsingfors den 23 november. 

-Vi kan inte acceptera att löneutvecklingen för lärare fastställs lagstiftningsvägen, säger Katarina Murto.

-Regeringens planer påverkar vanliga FSL:ares arbetsliv och vi tänker inte sitta tysta i klassen och acceptera försämringarna, säger FSL:s ordförande Inger Damlin.

Förhandlingar inleds

Arbetsgivarförbunden Finsk Handel, Kemiindustrin, Teknologiindustrin, arbetsgivarna för servicebranschen PALTA samt Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har (16.11.2023) bjudit in fackförbundens Centralorganisationer till förhandlingar med start 24.11.2023.

Katarina Murto, som är ordförande för OAJ men också för förhandlingsorganisationen FOSU, har tillsammans med FOSU:s verksamhetsledare Mari Keturi en plats vid förhandlingsbordet.

Artikeln uppdaterad 17.11.2023.

Text och foto: Mattias Fagerholm