OPH lämnar UBS

oph 100 dpi (002)
Genberaldirektör Olli-Pekka Heinoen lämnar Utbildningsstyrelsen i april.

Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen lämnar sin post för att bli generaldirektör för IBO som har hand om IB-programmen.

Heinonen börjar jobba för International Baccalaureate Organization i början av maj. IBO är en internationell organisation som har hand om IB-examen och IB-utbildningsprogram för barn och unga mellan 3 och 19 år. I IB-programmen deltar för närvarande fler än 1,4 miljoner elever och studerande i över 5 300 skolor i 158 länder. I Svenskfinland finns två gymnasier med IB-program; Mattlidens gymnasium i Esbo och gymnasiet vid Vasa övningsskola.

– Utnämningen till generaldirektör för IB-organisationen är en fin utmaning på ett personligt plan, men också ett bevis på uppskattning för det finländska kunnandet om utbildning, säger generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Heinonen har arbetat som Utbildningsstyrelsens generaldirektör sedan år 2016. Under hans ämbetsperiod gick Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO samman år 2017 och bildade ett nytt ämbetsverk, vars kärnuppgift är att utveckla undervisningen och utbildningen samt främja internationaliseringen. Till ämbetsverket sammanslöts även studentexamensnämnden och Nationella centret för utbildningsutvärdering, som lyder under Utbildningsstyrelsen som fristående enheter. 

– Utbildningsstyrelsen som under min ämbetsperiod som generaldirektör blivit till genom sammanslagningen av två ämbetsverk har hittat sin form som en kundorienterad utvecklingsorganisation som lever med sin tid och som har ett mervärde på samhällsnivå. Därtill har också samarbetet mellan de tre fristående myndigheterna fungerat bra. Det har varit en glädje att leda denna helhet, säger Heinonen.

Som Heinonens ställföreträdare innan en ny generaldirektör utses fungerar Samu Seitsalo, som är direktör för Utbildningsstyrelsens huvudfunktion Effekt och koordinering av internationella ärenden. Den tidsbundna tjänsten som ny generaldirektör lediganslås vecka 10. En ny generaldirektör utnämns av statsrådet på förslag av undervisningsministern.

Heinonen börjar i sitt nya uppdrag den 1 maj 2021. Hans tidsbundna ämbetsperiod på 5 år skulle ha upphört den 14 oktober 2021.

Tom Ahlfors