Insändare: Att bygga upp förtroende tar tid

Jeanette Lindroos

I Kyrkpressen nr 21/2022 får vi ta del av biskop Bo-Göran Åstrands kritik mot skolan och rektorerna för att församlingen inte har samma möjlighet att besöka skolan längre. Biskop Åstrand efterlyser mera proaktiv kontakt med de unga. Hur ska det samarbete se ut med skolan? Det bör också påpekas att det finns skolor och församlingar som redan har ett bra samarbete.

Pandemin och världsläget har medfört omställningar på många plan. För skolan har det varit en fråga om att fortsätta sin verksamhet delvis under andra premisser. Det finns bland annat ett behov att ha flera vuxna i skolan som ser eleverna och finnas till för dem. I detta avseende kan klubb- och rastverksamhet ordnade av församlingen ge eleverna en ökad möjlighet att bli sedda. Församlingens personal kan stödja elevernas välmående. Det krävs tid och kontinuitet för att bygga upp förtroende. Har församlingarna förutsättningar till det? Finns det personal som har förmågan att ge tillit och trygghet? I församlingar finns det till exempel ungdomsledare som lyckas bra med uppdraget, men det kan även finnas personal som behöver handledning och stöd för att lyckas. För att erhålla ett givande samarbete kan det behövas föra diskussioner som kan uppfattas svåra. Det upplevs lättare att fortsätta i samma hjulspår. Därtill kan även meningsskiljaktigheter som finns inom kyrkan, gällande bland annat kvinnoprästfrågan och Pride-evenemang, inverka på samarbetet. 

Samarbete behöver även utgå från att religionsfriheten förverkligas. Skolan är skyldig att ordna meningsfull verksamhet som alternativ till religiösa tillställningar. Skolan ordnar alternativt program till exempel vid gudstjänster. Detta kan kräva extra planering och resursering, vilket kan leda till färre religiösa kyrkobesök. Vi får inte heller glömma bort att andra trossamfund borde ha lika förutsättningar att samarbeta med skolan. Skolan är till för alla, vi samarbetar med många aktörer. För skolans del kan det bli i svårt att uppfylla alla önskemål, vilket gör att en del parter kan känna sig besvikna om vi inte lever upp till deras förväntningar. 

Samhället har ofta en tendens att skylla på skolan om något misslyckats. Vi behöver bli bättre på att förstå varandras situation för att kunna möta framtidens utmaningar. För att lyckas tillsammans behöver vi fokusera på att använda hjärtat framom armbågarna.

Jeanette Lindroos

Ledamot av FSL:s styrelse