Lärarregistret tar ett steg framåt – beredningen inleds

honkonen
Vi behöver ett bättre kunskapsunderlag om lärare, säger forsknings- och kulturminister Petri Honkonen

Ett lärarregister är ett steg närmare att bli verklighet. Undervisnings- och kulturministeriet har inlett beredningen av ärendet. Vid UKM gör man nu en närmare precisering av målen för lärarregistret och ett utkast till arkitektur. Beredningen av lärarregistret görs i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

I den utredning om inrättandet av ett lärarregister som Undervisnings- och kulturministeriet beställde 2021 föreslogs att lärarregistret ska inrättas stegvis.

– Lärarna spelar en mycket viktig roll i vårt samhälle och i arbetet med att uppnå målen för fostran och utbildning. Som grund för prognostiseringsarbetet och beslutsfattandet inom undervisningssektorn behöver vi ett bättre kunskapsunderlag om lärare och allt effektivare sätt att samla in uppgifter, säger forsknings- och kulturminister Petri Honkonen i ett pressmeddelande

Under denna regeringsperiod främjar ministeriet beredningen av lärarregistret, men det slutliga beslutet om att inrätta ett lärarregister fattas av nästa regering.

Läraruppgifter har tidigare samlats in tidigare bland annat med hjälp av Statistikcentralens nationella insamling, som genomförs med cirka tre års mellanrum. Läraruppgifter samlades senast in 2019. Svarsprocenten för datainsamlingen har dock minskat klart under de senaste åren, vilket har gjort det svårt att förutse lärarbehoven.

Både Undervisningssektorns fackorganisation OAJ och Finlands svenska lärarförbund stöder grundandet av ett lärarregister.

– Vi har famlat i blindo allt för länge när det gäller att prognostisera det framtida behovet av lärarkrafter. Äntligen ser det ut som om vi skulle få tillförlitlig statistik. Alla vinner på att vi utbildar rätt mängd lärare, säger FSL:s ordförande Inger Damlin.