En lagstadgad exportmodell allt sannolikare

murto vårfullis
Lärarnas löneutveclking kan inte bindas till exportbranschens löneförhöjningar, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

Tiden håller på att ta slut. Det medgav Katarina Murto inför OAJ:s fullmäktige. Enligt Murto har lärarfacket vänt på varje sten, men det ser ut som om den så kallade exportmodellen skulle gå vidare lagstiftningsvägen.

Av alla regeringens arbetsmarknadsreformer är det exportmodellen som skaver mest för OAJ. Regeringen vill att exportindustrins löneförhöjningar ska bilda ett lönetak för de övriga branscherna och man vill begränsa riksförlikningsmannens rörelseutrymme så att det inte ska vara möjligt att ge medlingsbud där den allmänna lönenivån överskrids.

– Vi kan inte godkänna att vår avtalsfrihet och vår möjlighet att förhandla om våra löner begränsas. Lärarnas och den övriga kvinnodominerade offentliga sektorns löneutveckling släpar efter och kan inte bindas till exportbranschens löneförhöjningar, sade OAJ:s ordförande Katarina Murto i sitt öppningsanförande vid fullmäktigemötet.

OAJ har hela tiden hela tiden fört fram att man i samråd med arbetsmarknadsparterna borde förhandla om hur en exportdriven modell kunde se ut, inte att frågan drivs igenom lagstiftningsvägen. Men man har inte fått till stånd några förhandlingar. En orsak är att FFC inte har gått med på att förhandla enbart om exportmodellen utan man har krävt att också andra arbetsmarknadsreformer ska finns på bordet. I slutet av mars gav arbetsminister Arto Satonen (Saml) Katarina Murto och Tehys ordförande Millariikka Rytkönen i uppdrag att se vilka möjligheterna är att få arbetsmarknadsparterna till förhandlingsbordet. Tills vidare har man inte kommit någon vart och nu håller tiden på att ta slut. Den arbetsgrupp som ska utarbeta ett förslag till hur den exportdrivna modellen ska se ut har tid på sig till utgången av maj, och fram till det kan alternativa modeller presenteras. Regeringens målsättning är att ge sitt lagförslag till riksdagen i september så att lagen ska kunna träda i kraft 1.12.2024.

– Konsekvenserna av en lagstadgad exportmodell kommer vi att få se redan nästa vår under de kommande avtalsförhandlingarna. Det sammanfaller med kommunalvalet och lönenivån blir då en valfråga. Löneförhandlingarna hör inte till de politiska beslutsfattarna, sade Murto.

Forsknings- och kulturminister Sari Multala (Saml) har valt att inte driva frågan om ett lärarregister. Foto: Mattias Fagerholm

Inget lärarregister den här gången heller

Katarina Murto betonade också att det skulle vara viktigt att få till stånd ett lärarregister för att bättre kunna svara på det arbetskraftsbehov som finns i utbildningssektorn. Registret har varit aktuellt i flera repriser. Under föregående regeringsperiod gjordes en utredning som entydigt visade på behovet av ett register och forsknings- och kulturminister Petri Honkonen inledde beredningen av ärendet.

Men där blev det stopp. Varför? Den frågan fick nuvarande ministern Sari Multala (Saml) då hon gästade OAJ:s fullmäktige.

– Vi har valt att prioritera att utbilda fler lärare.  Lärarregistret skrevs inte in i regeringsprogrammet, vilket man gjorde när det gäller utökat antal studieplatser.  Det är ett beslut jag står bakom, sade Multala.

Lindqvist fortsätter

OAJ:s fullmäktige valde också styrelse för följande tvåårsperiod. Sebastian Lindqvist fortsätter som FSL:s representant i OAJ:s styrelse.

En del av FSL:s delegation i OAJ:s fullmäktige. Från vänster: Annika Norrgård, Pamela Leka och Martin Ahlskog. För Ahlskog blev vårens fullmäktigemöte troligen det sista. Han är på väg att lämna sina fackliga uppdrag i och med att han byter jobb,

Text och foto: Mattias Fagerholm