Hur skall Finland återta sin plats som en stormakt i skolvärden?

Suomiareena 2023 panel
Panelisterna på OAJ:s debatt under Suomiareena talade sig varma för satsningar på utbildningen.

Siffrorna talar sitt krassa språk. Läranderesultaten har dalat i Finland och vi halkar allt längre efter den internationella toppen. För tillfället är Finland en medelmåtta i en OECD-jämförelse. Hur skall den trenden vändas? Det var temat för den diskussion som lärarfacket OAJ arrangerade under Suomiareena i Björneborg i somras.

-Regeringen har identifierat problemet. Det finns goda avsikter i regeringsprogrammet, sade OAJ:s ordförande Katarina Murto då hon öppnade diskussionen.

Det var representanter för de politiska ungdomsorganisationer som tog sig an själva frågeställningen. De stora högdjuren hade nämligen vid tillfället händerna fulle med att hålla regeringen flytande.

-Det finns många vackra ord i regeringsprogrammet men konkretin saknas. Regeringen satsar 200 miljoner på stödet för inlärning men samtidigt gör man indexnedskärningar med andra handen, sade Aku Houttu, vice ordförande för Vänsterstuderande i Finland.

Vad saknar ni i regeringsprogrammet? ville dagens moderator Tuija Siltamäki veta.

-Nå, pengarna, kontrade Mari van den Berg, ordförande för Socialdemokratiska studenter.

-Regeringen vill utöka antalet utbildningsplatser inom småbarnspedagogiken, men ingen finansiering finns, exemplifierade Jouttu.

Det föll på Samlingspartiets och Sannfinländarnas ungdomsorganisationers lott att försvara regeringens utbildningspolitiska linjedragningar.

-Jag är nöjd över att den grundläggande utbildningen får mera pengar, sade Lauri Laitinen, ordförande för Sannfinländarnas ungdomsorganisation.

Moderator Siltamäki konstaterade ändå att man inte till fullo har levt upp till löftena om att inte skära i utbildningen. Exempelvis de nämnda indexnedskärningarna drabbar kommunerna och därmed också utbildningen.

-Det är ekonomiskt svåra tider, motiverade Ida Leino, ordförande för Samlingspartiets ungdomsorganisation. Men vi går inte åt de fundamentala byggstenarna.

Beträffande grundfrågan, dvs hur man skall göra så att Finland skall återta sin topposition som utbildningsnation var panelen rätt enig.

-Satsa trestegsstödet, var Lauri Laitinens recept.

-Mindre undervisningsgrupper, sade Mari van den Berg. Då skapar man förutsättningar för kvalitativa möten med  eleverna.

-Det måste bli ett slut på de nedskärningar vi har sysslat med i 10-tals år, sade Aku Houttu.

Ida Leino slog för sin del ett slag för småbarnspedagogikens betydelse.

-Varje satsad euro inom småbarnspedagogiken ger en utdelning på sju euro, menade hon.

Katarina Murto sammanfattade debatten genom att glädja sig åt att det verkar finns en gemensam vilja att satsa på utbildning.

-Endast genom utbildningssatsningar når Finland framgång, sade Murto.

OAJ:s ordförande Katarina Murto på Suomiareena.

Text och foto: Mattias Fagerholm