Det blir ingen klasslärarutbildning i ÅA-regi i Sverige

Åbo Akademi i Vasa
Åbo Akademi lägger ner planerna på en klasslärarutbildning i Strängnäs.

Åbo Akademi går inte vidare med planerna på en egen klasslärarutbildning i Strängnäs i Sverige. Det beslutade fakultetsrådet vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid sitt möte den 13 december 2022.

– Förslaget om att starta en utbildning i Sverige har fått en del uppmärksamhet i offentligheten, men jag vill framhålla att det varit fråga om ett projekt i planeringsfas. Fakultetsrådet ansåg nu enhälligt att det inte är ändamålsenligt att satsa mer resurser på en utdragen uppstartsfas och därmed avslutar vi planeringsarbetet, säger Michaela Pörn, dekan för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier i ett pressmeddelande.
 
Fakultetsrådet konstaterade att osäkerhetsfaktorerna kring projektet är för många. Det gäller bland annat möjligheten för svenska studerande att erhålla studiestöd, där det ännu inte fattats några beslut.  

Enligt pressmeddelandet väljer fakulteten nu i stället att koncentrera resurserna till att utveckla forskningen och stärka de befintliga lärarutbildningarna i Vasa för att garantera tillräckligt med utexaminerade klasslärare för de finlandssvenska skolornas behov.

Besvikelse i Strängnäs

Vid Strängnäs kommun uttrycker man en besvikelse över att projektet rinner ut i sanden.

– Vi har lärt oss mycket under vårt samarbete med Åbo Akademi. Finlands lärarutbildningar är internationellt erkända. Vi kommer ta med oss det vi har lärt och fortsätta att satsa på fortbildning av våra lärare i Strängnäs. Självklart är vi besvikna, men vi respekterar Åbo Akademis beslut, säger kommundirektör Lars Ekström i ett pressmeddelande.

Dog projektet då Sahlström lämnade ÅA?

I en intervju för tidningen Läraren tidigare under hösten försäkrade avgående dekanus Fritjof Sahlström att det fortfarande är aktuellt med en lärarutbildning i Sverige, också om man skruvat ner den nordiska ambitionsnivån en smula.

– När vision möter verklighet går takten i förverkligandet ner. I alla större visioner finns risker och olika uppfattning om realism. Nu tar vi det första steget genom att etablera oss i Strängnäs, sade Sahlström då.

Fritjof Sahlström är numera professor i pedagogik vid Helsingfors universitet. Han har varit en drivande kraft i projektet och trodde inte att det skulle gå i stöpet trots hans flytt från ÅA till HU.

– Om ett projekt är tillräckligt bra är det inte personberoende, sade Sahlström i intervjun.

Planen var en tioårig satsning där Strängnäs kommun skulle står för kostnaderna för lärarutbildningen. Tanken var att 20 studerande skulle inleda sina studier 2024.

Artikeln uppdaterad 15.12.2022 med kommentar av Lars Ekström.