Borgås utbildningsdirektör: ”Jag är inte överraskad”

Rikard Lindström
Rikard Lindström är glad över att det finns två instanser som utbildar lärare.

Östnyland är en av de regioner i Svenskfinland som under många år har brottats med lärarbrist. Borgås utbildningsdirektör Rikard Lindström är därmed föga överraskad av de siffror på lärarbehörighet som FSL presenterar. De stämmer väl överens med den lägesbild som han själv har.

– Det är inte bra om en av fem klasslärare är obehörig.Vikarierna kan vara bra men den långsiktiga planeringen blir svår då du inte riktigt vet vem du har på plats nästa läsår.

Bättre än för några år sedan

För Borgås del ser Lindström ändå en ljusning.

– Det har det blivit klart bättre. Vi har alla klasslärartjänster besatta med behöriga och vi har till och med behöriga lärare på några ettårsvikariat. Sett till hur det var för några år sedan är vi på väg åt rätt håll.

Vad har ni gjort?

– Antalet skolor och klasslärartjänster har minskat. Redan det gör situationen bättre. Samarbetet med Åbo Akademi fungerar bra. Men den främsta orsaken är kanske ändå att våra rektorer vill skapa en stämning av att det är roligt att vara på jobb hos oss. Var vi än rör oss håller vi flaggan högt.

Vi har en klar tanke om att erbjuda klasslärare utvecklingsprojekt.

– Vi har också en klar tanke om att erbjuda klasslärare utvecklingsprojekt. Intresserade lärare får pröva på att tex planera fortbildningsutbudet eller leda ett projekt kring skola i rörelse. Lärare kan den vägen dyka in i sådant som de är intresserade av.

Specialklasslärare hårdvaluta på arbetsmarknaden

När det gäller speciallärare och i synnerhet specialklasslärare sjunker behörighetsgraden konstatateras i rapporten. Inte heller det är någon överraskning för Lindström. Precis så ser det ut i Borgå, konstaterar han.

– Jag tror att det blir bättre. Nu utbildas ju specialklasslärare. Det finns de som direkt har den behörigheten då de kommer ut från Åbo Akademi. Men det som gör att det tar tid innan det märks på fältet är att hoppet från att vara studerande till att vara specialklasslärare är utmanade. Det är kanske inte heller den bästa lösningen. Många väljer att börja som klasslärare och med mera erfarenhet kan man ta sig an större utmaningar, som det ändå innebär att vara specialklasslärare.

Matematiklärare svåra att hitta

När det gäller ämneslärare är lärare som undervisar i matematik, fysik och kemi en bristvara. Något som man har fått erfara även i Borgå.

– Backar vi några år hade vi problem. Nu har vi lyckats rekrytera, men om vi söker vikarier är det svårt.

Ett annat dilemma då vi talar om ämneslärare är olika ämneskombinationer på högstadiet.

– Det blir kanske lite timmar i huslig ekonomi, lite i matematik och så kanske en finskagrupp. Det är i vissa fall omöjligt att få en behörighet på 100%.

Lärarutbildningen vid Helsingfors universitet välkommen

Rikhard Lindström ser positivt på klasslärarutbildningen vid Helsingfors universitet som så småningom börjar förse de finlandssvenska skolorna med arbetskraft.

– Jag är väldigt glad över att det finns två instanser som utbildar lärare. Konkurrens är alltid bra. Det kommer att få en stor inverkan när det gäller behörigheten i den här regionen.

Vad står på utbildningsdirektörens önskelista då vi talar rekrytering?

– Specialklasslärare är väldigt efterfrågade. De har en specialkunskap som vi värderar högt.

Läs också:

Lärarbristen består i södra Finland

Chefredaktör Mattias Fagerholm i en ledarkommentar: ”Lärarbrist? Testa med att locka med högre lön”