Anita Lehikoinen fortsätter som kanslichef vid UKM

Anita Lehikoinen
Five more years för Anita Lehikoinen vid Undervisnings- och kulturministeriet.

Anita Lehikoinen fortsätter som kanslichef för undervisnings- och kulturministeriet. Lehikoinens nya ämbetsperiod sträcker sig fram till utgången av april 2025.

Anita Lehikoinen har varit kanslichef för undervisnings- och kulturministeriet sedan 2013. Hon har haft en lång karriär inom undervisnings- och kulturministeriet och har tidigare bl.a. varit överdirektör vid avdelningen för högskole- och forskningspolitik, direktör för högskole- och forskningsenheten, direktör för enheten för forskningspolitik, högskoleråd och undervisningsråd. Till utbildningen är Lehikoinen filosofie magister.

Kanslichefen är ministeriets högsta tjänsteman. Kanslichefens ämbete är tidsbundet och lediganslogs då en förra ämbetsperioden gick ut. 18 personer sökte tjänsten.