Alarmerande brist på specialklasslärare

Det råder en skriande brist på behöriga specialklasslärare i södra Finland. Det visar den kartläggning över lärarsituationen i Svenskfinland som Finlands svenska lärarförbund FSL har låtit göra. I Nyland är bara drygt 50% av specialklasslärarna behöriga. Även i Egentliga Finland är situationen oroväckande. Där är även varannan specialklasslärare obehörig.

– Den höga andelen obehöriga specialklasslärare förvånade oss. Uppgiften är utmanande och inte så attraktiv. Det är därför möjligt att de lärare som har behörighet hellre väljer att jobba som klasslärare eller speciallärare. Arbetsgivaren borde fundera på olika åtgärder för att göra specialklasslärarjobben attraktivare, säger Jens Mattfolk, ombudsman vid FSL.

Endast 70 % av speciallärarna i Nyland är behöriga.Det är något varken vi eller utbildningsanordnarna kan vara nöjda med, säger Jens Mattfolk. Foto: Mattias Fagerholm

FSL har kartlagt behörighetsgraden bland klasslärarna, speciallärarna, specialklasslärarna och ämneslärarna. Bristen på klasslärare är fortsättningsvis påtaglig i Nyland.

Matematiklärare bristvara i hela Svenskfinland

När det gäller ämneslärarsituationen i Svenskfinland visar kartläggningen att det är brist på behöriga lärare i matematik, fysik och kemi, lärare i konst- och färdighetsämnen samt elev- och studiehandledare.

83% av lärarna i matematik, fysik och kemi är behöriga.

– Rapporten stärker den bild vi redan har. Med tanke på den vikt matematiken har fått i gymnasiet och för de fortsatta studierna bör vi senast nu få igång en ordentlig diskussion om hur universiteten ska möta behovet och snabbt utbilda fler lärare i matematik, fysik och kemi, säger Jens Mattfolk.

Det är viktigt att vi har behöriga lärare i samtliga regioner i Svenskfinland.

Finlands svenska lärarförbund anser att det är viktigt att vi har behöriga lärare i samtliga regioner i Svenskfinland. Det är en garanti för att säkerställa att kvaliteten på undervisningen i de svenska skolorna är på samma nivå som inom det finska skolväsendet.

Efterlyses: lärarregister

Avsaknaden av tillförlitlig statistik över lärarsituationen är ett problem. Enligt FSL man kunde råda bot på problematiken med ett lärarregister.

– Det är utmanande att få information om lärarsituationen. I Utbildningsstyrelsens statistik från 2016 var svarsprocenten endast 66%. Det visar tydligt att vi behöver ett lärarregister. Det skulle ge värdefull information om utbildningsbehovet och tillgången på lärare för arbetsmarknaden, säger Christer Holmlund, ordförande för FSL.

FSL:s kartläggning av lärarsituationen i Svenskfinland gjordes våren 2019. En enkät skickades till samtliga svenska skolor i Finland, inklusive Åland. 79% av skolorna besvarade enkäten.

Läs också:

Mer detaljerat om kartläggningen: ”Lärarbristen består i södra Finland”

Utbildningsdirektör Rikard Lindström i Borgå: ”Jag är inte överraskad”

Chefredaktör Mattias Fagerholm i en ledarkommentar: ”Lärarbrist? Testa med att locka med högre lön”