Vardagen löper smidigt i Monikko

Alberga 2
Maria Laurén-Lindholm säger att samlokaliseringen i Alberga fungerar fint, inte minst tack vare god planering.

Alberga skola i Esbo delar byggnad med såväl finska skolor som daghem. Värdegrunden är gemensam för alla i huset och de gemensamma satsningarna fungerar på både svenska och finska.

En stor byggnad med många olika rum och välutrustade salar och utrymmen. Så beskriver Thomas von Walzel och Patric Tallberg det nya lärcentret Monikko i Alberga i Esbo, där också deras skola verkar vägg i vägg med andra skolor.

Thomas von Walzel går i årskurs 3 och Patric Tallberg i årskurs 4 i Alberga skola, som i höstas inledde sin första termin här i nybygget tillsammans med enhetsskolan Leppävaaran yhteiskoulu och årskurserna 4–6 i Kilon koulu som tillfälligt verkar här då skolans nya hus byggs.

Här i det nya lärcentret finns också Monikon päiväkoti och svenska Alberga daghem och förskola. Totalt är här ungefär 1 200 barn och elever varje dag.

– Mest är jag med kompisarna i den svenska skolan, säger Thomas von Walzel som behärskar finska bra.

Det gör också Patric Tallberg. Men också han rör sig mest bland den svenska skolans elever.

– Ibland talar jag med hobbykompisar, säger han visavi umgänget med eleverna i husets andra skolor.

De två killarna trivs i Monikko och de tycker det är roligt att flera språk fungerar under samma tak. Till saken hör att det i huset finns många elever med annat hemspråk än svenska och finska.

Patric Tallberg och Thomas von Walzel gillar Monikko och tycker det är vettigt att flera skolor kan dela på utrymmen.

God stämning

Maria Laurén-Lindholm som är rektor för Alberga skola berättar att vardagen löper smidigt i det nya centret. Rutinerna har funnit sina former och dialogen över skol- och språkgränserna fungera bra, intygar hon.

Alberga skola – tidigare Boställskolan – har ungefär 90 elever och förfogar över ett eget område i byggnaden där merparten av skolans klassrum finns.

– Vi kommer att behöva fler klassrum, eftersom vi växer, säger Laurén-Lindholm och berättar att totalt tolv klassrum finns planerade för skolans behov.

En av strategierna i huset är att den svenska verksamheten fungerar så samlat som möjligt.

– Vi samarbetar mycket med daghemmet. Det är för att hålla svenskan stark, säger rektorn.

Eleverna i Alberga skola är inte så många sett till helheten och därför är det viktigt att skolan har egna områden, förklarar hon.

Rasterna hålls separat för de olika skolorna. Det är av både praktiska och språkliga skäl.

– Halva matrasten är gemensam, säger Maria Laurén-Lindholm och berättar att det överlag krävs ett gott tidssystem för att skoldagen ska löpa smärtfritt och rättvist.

Förberedelserna viktiga

Till de gemensamma utrymmena hör bland annat matsalen, gymnastiksalen, specialsalarna, lärarrummet och en liten avdelningen där rektorerna och administrationen har sina rum.

Maria Laurén-Lindholm poängterar att god planering är A och O för att en samlokalisering ska fungera bra.

– Samarbetet med finska sidan började redan 2015, då planeringen inleddes.

– Också barnen var med i förarbetet. De fick bland annat lägga fram sina visioner för den nya skolan.

Det finns en gemensam värdegrund för huset. I den sägs bland annat hur alla ska förhålla sig till varandra. Den slår också fast att all gemensam information ges på två språk.

– Skolfreden lästes upp på svenska och finska, säger Thomas von Walzel och berättar att eleverna i huset tillsammans tillverkat en stor väggdrake där alla fått skriva sina framtidsdrömmar.

Patric Tallberg berättar att Monikko också enades kring en gemensam julkalender, som uppmanade alla att göra en god gärning eller tänka på positiva saker. 

Väntad inflyttning

Maria Laurén-Lindholm berättar att skolans tidigare byggnad, som nu ska rivas, var trång och i dåligt skick.

– Vi väntade verkligen på att få flytta in här, säger hon om den nya och moderna trevåningsbyggnaden i Alberga.