Psykologisk trygghet på arbetsplatsen ger bättre undervisning

Line Arnmark
Det blir bättre undervisning i en trygg miljö, säger Line Arnmark vid Københavns Professionshøjskole.

Hur skapar man en god arbetsmiljö och psykologisk trygghet på arbetsplatsen? Tidningen Läraren ställde frågan till Line Arnmark vid Københavns Professionshøjskole. Arnmark föreläste inför nordiska lärare på NLS sommarkurs om vikten av att försöka bygga upp en skolmiljö där lärarna känner sig trygga.

Varför är psykiskt välbefinnande så viktigt i skolan?

– Skolans viktigaste resurs är att man har professionell personal som trivs och som är motiverad att jobba med sitt komplexa uppdrag. Om du inte trivs, och om du känner dig otrygg psykologiskt så kan du inte aktivera alla dina professionella resurser. Det handlar om att få ut det bästa av lärarna.

– Alla har ett behov av att uppleva att arbetet har en betydelse, att man gör en skillnad. Om man upplever att man inte klarar av sitt uppdrag blir man frustrerad och motivationen tryter.

Vilka blir följderna om det psykologiska välbefinnandet saknas?

– Man tar ofta avstånd från arbetsgemenskapen och isolerar sig i sitt jobb. Man sköter nog sitt arbete men är inte speciellt motiverad och jobbet känns meningslöst. I värsta fall lämnar läraren skolan helt och hållet.

Lärare är ganska långt ensamma i sitt jobb. Upplever du att det är ett problem?

– Jag ser det som ett stort problem. Jag tror att perspektivet blir för snävt och du får för lite input. Man har som lärare stor nytta av en professionell arbetsgemenskap. Personligen tror jag på samarbete, det är sårbart att vara ensam.

Hur skall man då öka det psykologiska välbefinnandet i skolan?

– Ur ett individperspektiv kräver det mod. Mod att vara kritisk och ifrågasätta.

Hur skapar man en arbetsmiljö där arbetstagarna vågar vara kritiska?

– Det är fundamentalt viktigt att man har en skolledning som är uppmärksam på det psykologiska välbefinnandet. Det är också viktigt att man i sina formella styrdokument betonar att det här är den arbetskultur som vi vill jobba i. Man kan till exempel inte ha en arbetskultur där man inte tolererar fel och sanktionerar misstag som begås. Kritik måste tillåtas, ledningen får inte bli sur om den kritiseras.

Vad har man att vinna på att skapa en sådan arbetskultur?

– Du stärker din lärandeorganisation. Det är också ett sätt att hålla fast vid sin personal, vilket skapar en stabilitet. Och jag är helt säker på att man kan ge en bättre undervisning i en sådan miljö.

Text och foto: Mattias Fagerholm