Den tryckta läroboken i gymnasiet snart ett minne blott?

nils saramo
Hela havet stormar. Så beskriver läromedelschef Nils Saramo den förändring som branschen står inför.

Den utvidgade läroplikten innebär att förändringens vind blåser in över förlagsbranschen. Affärsmodellen förändras och läromedelschef Nils Saramo förutspår en kraftig förskjutning från tryckta till digitala läromedel på gymnasiet. Det är lite hela havet stormar nu, säger Saramo.

– Det som det i första skedet leder till är att hela värdekedjan, dvs hur man köper in läromedel förändras. Från enskilda privatkunder går vi nu till en offentlig upphandling. Det betyder att kanalerna för hur försäljningen sker förändras totalt. Det blir en ny affärsmodell.

– För gymnasierna är det här synnerligen obekant, och kanske lite obekvämt. Man måste lära sig nya rutiner och det kräver nya sätt att jobba. Kollegiet måste jämka om den gemensamma potten pengar som har tilldelats dem.

Volymmässigt är det väl ändå fråga om i stort sett samma mängder som tidigare?

– Det sker nog en förändring volymmässigt. Tidigare har den enskilda läraren i det enskilda gymnasiet kunnat säga att till min kurs skall du som studerande skaffa de här läromedlen. Men nu kommer förr eller senare verkligheten emot – det är de här pengarna du har att skaffa läromedel för. Det innebär till exempel att parallellmaterial inte längre kommer att köpas i samma utsträckning. Pengarna styr.

Är ni oroliga för att det kommer att leda till försämrad försäljning av läromedel på gymnasiet?

– Marknaden kommer att förändras. Vi gjorde en rundringning till gymnasierna inför det här första året. Budskapet var solklart: Vi köper enbart digitalt. Det här betyder att den tryckta läroboken på gymnasiet troligen är ett minne blott. Vi ger ännu ut tryckta versioner på våra nyproduktioner. Men om det går så som det ser ut så kommer förändringen att vara ofantlig. Då kommer det snart inte att finnas tryckta läromedel. Om det är bra eller dåligt kan man ha olika åsikt om.

– Genom det digitala blir det en annan typ av innehåll. Jag vill gärna se att här öppnas nya möjligheter. Det behöver inte bli sämre, men det blir annorlunda.

Är faktiskt den tryckta läroboken på utgång i gymnasierna?

– Låt mig lägga det i siffror: För en ny lärobok till en ny läroplan, dvs första gången den ges ut, brukar jag räkna med en upplaga på 2500-3000 exemplar i Svenskfinland. Detta läsår ligger upplagan på 400 exemplar

Vad betyder det här för Schildts & Söderströms?

– Riktningen är inte ny för oss, inte minst för att studentexamen är digital. Det kommer att ändra på arbetsuppgifterna i produktionen, dvs vår IT-verksamhet kommer att expandera. Men det är egentligen ingen skillnad för oss om vi producerar tryckta läromedel eller digitala.

Du ser inte det här som en hotbild?

– Nej, det gör jag inte. Förutsatt att vi kan svara mot den tekniska utmaningen, säger Nils Saramo.

Läs också:

Skolorna har inte rum för tusentals läroböcker