Skolmaten på tapeten

skolmat
Nu kan också skolmaten vara take away.

Vid regeringens presskonferens på torsdagen sade undervisningsminister Li Andersson att kommunerna fortfarande kan anordna skollunch i mån av möjlighet, dock så att anvisningarna om undvikande av närkontakt beaktas. Kommunerna kan också kartlägga vilka elever som är i särskilt behov av skollunch, för att garantera ett tillräckligt näringsintag för dessa elever.

Flera kommuner diskuterar eller har redan tidigare fattat beslut om att försöka nå ut med skolmat till elever som arbetar på distans.

Esbo börjar dela ut matsäckar till grundskoleelever och gymnasiestuderande som deltar i distansundervisning.
Vårdnadshavare och studerande kan meddela om behov av matsäck på förhand via Wilma. På så sätt beställs rätt mängd matsäckar.
Elever som deltar i närundervisning i skolan får som vanligt skollunch i skolan. Varm skolmat erbjuds inte åt elever i distansundervisning i Esbo, på grund av att eleverna inte ska samlas i samma lokaler för att äta.
Avsikten är att de elever som studerar hemma hämtar matsäcken från skolan och äter hemma. Information om anmälan till lunchutdelning har skickats ut till vårdnadshavare via Wilma.
– Från och med nästa vecka kan familjerna också välja vilken skola de avhämtar sin lunch från, berättar direktören för svenska bildningstjänster i Esbo, Barbro Högström.

Lovisa distribuerar skolluncher för sådana elever inom den grundläggande utbildningen som undervisas på distans. Lunchen delas ut på fyra platser i staden.

I Åbo där också skolmat serveras i skolorna bör vårdnadshavarna anmäla eleven till skollunchen på förhand.
Elever som kommer för att äta på plats, uppmanas hålla en meters avstånd till andra människor samt att hålla god handhygien. Eleverna bör hålla avstånd även då de sitter vid borden, till exempel så att varannan stol lämnas ledig. Man får inte anlända till bespisningen i grupp.
– Genom att använda oss av förhandsanmälningar försäkrar vi oss om att maten räcker till alla som behöver, samt att vi minskar på svinnet. Genom att organisera bespisningen på detta sätt säkerställer vi även en säker omgivning för både elever och personal, säger servicechefen för den grundläggande utbildningen Tommi Tuominen.
Eleverna kan gå till skolan och äta på plats, eller ta med sig lunchportionen hem.

Också i Vasa delas skolmat ut till de elever på distans som behöver det.
Bildningsdirektör Christina Knookala berättar att utdelningen av skolmat ska börja tisdagen den 7 april.
– Vi hoppas att familjerna själva noga bedömer om det finns ett faktiskt behov att hämta skolmat, eller om man klarar sig utan den. Regeringens direktiv om att man ska undvika sociala kontakter och undvika att förflytta sig om det inte är nödvändigt gäller fortfarande, och matutdelningen riktas i första hand till de familjer som är i störst behov av den, säger Knookala.

I Kaskö får alla lågstadiebarn som behöver mat hämta en skollunch från och med torsdagen den 9 april.
Eleverna får hämta maten utanför Mariehemmets köksingång, säger skolgångsbiträdet Tarja Virta, som är den som ska se till att barnen får sina portioner.
– Vi har ställt fram ett bord intill väggen. Blir det kö ska de som hämtar maten stå på tryggt avstånd från varandra, säger Virta till tidningen Sydösterbotten.

De åländska skoldirektörerna har diskuterat skolmaten för dem som studerar på distans.
Mariehamns bildningsdirektör Kjell Nilsson säger att enligt regelverket som landskapsregeringen har skickat till skolorna ska skolmat endast erbjudas till eleverna som har rätt till närundervisning i skolorna och till elever i en utsatt situation, berättar Ålands radio och tv.
Landskapsregeringen inväntar nya anvisningar från statsrådet och kommer efter det gå ut med riktlinjer om vad som kommer gälla på Åland.
– Om det kommer nya direktiv kommer vi självklart att följa dem. Men på mötet var vi överens om att det är viktigt att skolorna på Åland följer samma linje, fortsätter Nilsson enligt Ålands radio och tv.

Tom Ahlfors