Inger Damlin

Syren och liljekonvalj bjuder upp till fest

Dörrarna öppnas och ut mot sommarlovet springer glada barn, förväntansfulla ungdomar och nyutexaminerade med blicken riktad mot framtiden. Avslutningsdagen är en fin dag också för lärare och rektorer. Det går inte att ta miste på den stolthet som vilar i luften över vad man tillsammans åstadkommit, alla steg man tagit under läsårets gång.

Skolavslutningen är också en tid för reflektion inom FSL. Det har varit en turbulent politisk tid och framtiden känns osäker. Att arbetslivet stramas åt och den enskilda arbetstagarens skydd försämras, det vet vi. I kombination med ett belastande arbetstempo inom vår bransch och en växande känsla av otillräcklighet, finns det problem som vi måste lösa.

Vår uppgift som förbund är att jobba för en attraktiv bransch och goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Vi har identifierat flera viktiga faktorer och har nu siktet inställt på förhandlingsrundan nästa år. Det som i allra högsta grad påverkar viljan att jobba som lärare och rektor är arbetsmiljöfrågor och lön. Men kanske mest av allt handlar det om tid.

Det arbetstidssystem vi har, som bygger på undervisningsskyldighet (usken), är inte skapat för en tid där skolans uppdrag ständigt expanderar och lärarrollen breddas, som en följd av de samhällsutmaningarna vi har. Med ett bättre fungerande arbetstidssystem, som reagerar på de förväntningar och krav som ställs på vår yrkeskår, kan vi lättare sätta gränser och värna om yrkeskårens arbetshälsa och -motivation. Då kan det goda i läraryrket blomstra.

Under våren har FSL:s arbetsgrupp med fokus på just usken, inlett sitt uppdrag. Målet är att utmana tidigare modeller och hitta samsyn kring hur vi kan utveckla systemet. Jag ser fram emot att ta del av nya förslag och idéer.

Det finns många frågor som kräver en aktiv intressebevakning framöver och FSL fortsätter sitt arbete. För vi vet att det faktiskt går att påverka, till exempel kan vi nu se fram emot ett förnyat stödsystem, mera pengar för läromedel på svenska och tilläggstimmar i modersmål och litteratur, samt matematik i grundskolan.

Förbundets största styrka är en solidarisk och aktiv medlemskår som starka tillsammans åstadkommer förändring.

Jag önskar dig en härligt avkopplande sommar!