Inger Damlin

Ett ryggradsyrke i vårt samhälle

Ursäkta men är du inte FSL:s ordförande, frågar damen vid bordet bredvid. Där inleds en lång diskussion med en lärare. Hon är pensionär sedan många år tillbaka, men lärare – det upphör man aldrig att vara. Att vara lärare är världens bästa yrke.

Ni lärare skapar trygghet i vardagen. Ni möter elever och studerande och frågar hur de mår. Att bli sedd för den man är och hörd av en vuxen är grunden för välmående i skolvardagen. Ni lärare lär och utvecklar nytt – för elevers och studerandes bästa.

Ni lärare sträcker er till det yttersta, för lärande och välmående. Era arbetsuppgifter är mångfasetterade. Projekt ska genomföras, interaktionen med elever ska utvecklas, rörelseglädjen ska vävas in i vardagen, företagsamheten ska stimuleras och differentieringen enligt varje elevs behov ska fixas. Det är ni lärare som jonglerar med alla dessa uppgifter.

Ni lärare öppnar dörren till klassrummet, och det blir allt fler i gruppen. Det är sprängfyllt, men fler pulpeter flyttas in. Eleverna mår allt sämre och det gäller att hitta lösningar i vardagen för att ni lärare ska hinna se och måna om varje individ. Det är så ni lärare agerar.

Ni lärare jobbar med skoltrivsel, det gäller att hitta lösningar som passar in. Ibland är det så att det behövs längre provtid eller lättare material. Någon kan lida av panikattacker och en annan har en mobbningshistoria i bagaget. Däremellan är det viktigt att notera den elev som minskat oroväckande i vikt och ta oron till tals. Läraren får definitivt inte glömma eleven som brottas med psykproblem och inte får vård men som dag efter dag kommer till skolan. Eller elitidrottare som behöver uppgifter inför träningslägret. Det är utmanande, men ni lärare gör det, ni hittar vägen framåt för individen.  

Ni lärare kan er sak, ni är proffs på skola och undervisning. Låt oss luta oss mot branschkunnandet i varje yrkessamtal vi för. I skolvardagen möter vi en etisk stress då värderingar och kunskapsmål inte kan uppnås inom de begränsade resurserna. Raka i ryggen gör vi vårt yttersta utgående från styrdokument och förutsättningar. De kloka arbetsgivare som satsar på välmående och frågar hur det mås vinner alltid. Allting blir faktiskt så mycket bättre om beslutsfattare lyssnar till lärare som vandrar i skolvardagen innan beslut tas.

Den internationella lärardagen firar vi 5.10 för att uppmärksamma att lärare gör skillnad. Lärare är ett ryggradsyrke i vårt samhälle och det är viktigt att samhället med tanke på framtiden verkligen förstår vikten av det lärare gör i vardagen.  Allt börjar med en bra lärare.

Topplistan för influencers i Finland är lång, men ingen lärare syns till. Trots att ni lärare är influencers i vardagen för varje elev.