Inger Damlin

En god grundfinansiering löser många problem

Jag och mina Fischerskidor tar en vårtur i naturskönt spår. Med vinden i ryggen och omgiven av skog, tystnad och ensamhet tar jag stavtag efter stavtag. En hare korsar spåret framför mig, en gammal långsam rackare som inte ens noterar min framfart utan låter mig vila i mina tankar. Gott om tid att tänka långsamma tankar, reflektera och spekulera.

Det är valtider. Glädjande nog valtider där utbildning lyfts av mången politiker. I valtider blir utbildning en lösning på allt. Man kan förenklat säga att politiker lätt tar in utbildning i sin argumentation i syfte att uppnå egna mål. Eller så kliver kandidaten i sin iver in på områden som inte överhuvudtaget tillhör rikspolitiken och föreslår pedagogiska åtgärder eller tar ställning till skolmatens kvalitet. 

Bästa riksdagsvalskandidat, vi lärare och rektorer känner skolan som vår egen byxficka och bistår mer än gärna med proffskunnande från skolvardagen. Vi delar gärna med oss av erfarenheter från vardagen som med fördel kan ligga till grund för politiska beslut i framtiden.

Den värld vi lever i förändras snabbare och snabbare. Vill vi att utbildningssystemet ska svara mot framtidens behov är det av största vikt att en omfattande satsning på utbildning görs. För att varje elev ska få en trygg lärstig och därmed säkerställa landets framtid måste skolan hålla hög kvalitet. Det skapar trygghet för individen och det skapar trygghet i samhället.

Politik på riksnivå handlar i stort om två viktiga saker, lagstiftning och finansiering. De två uppgifterna är även grunden för en kvalitativt god utbildning i landet. Ett exempel på där lagstiftningen inte håller är vårt stödsystem för elever i behov av stöd. I dag finns det inte reella förutsättningar ute i skolorna att verkställa lagens intention. 

Vi lever i en tid då beslutsfattare tar tag i samhällsproblem genom satsningar i skolan i form av projektfinansiering. Otaliga är de projekt som initierats för att åtgärda samhällsrelaterade problem. Men effekterna av projekten syns inte, för stora problem fixas tyvärr inte genom kortsiktiga projekt. Landets framtid, vår utbildning, behöver politiker som modigt kliver fram och högt uttalar: vi löser många av samhällets problem genom ökad grundfinansiering till våra skolor. 

Skymningen faller, jag knäpper av mig mina skidor och vandrar mot bilen. Det är fint att få leva i en demokrati och vara med och påverka framtiden. Det är en rättighet att kunna ge sin röst i riksdagsvalet våren 2023, använd den! För utbildning, för landets framtid.