Christer Holmlund

Dags för avsked och tack

Livet är fullt av val. Med facit i hand och som en återblick ångrar jag inte att jag svarade ja på frågan att kandidera till en plats i styrelsen för Esbo-Grankulla lärarförening för länge sedan. Det valet har gett mig en mycket berikande resa i livet som en del av Finlands svenska lärarförbund FSL.

Idag då jag skriver min sista kolumn som ordförande sprider sig en känsla av vemod men samtidigt en känsla av att det är bra för förbundet att jag stiger åt sidan och låter nya krafter ta över. Vemodet kommer från att jag nu från en aktiv roll inom förbundet stiger ner till en tyst betraktare från sidan. Det har varit fantastiska år, där allt inte varit en dans på rosor, men jag har tillsammans med aktiva på olika plan och kansliet fått föra förbundet framåt i tiden. Detta är en erfarenhet jag kommer att hålla kvar nära hjärtat.

Även om många saker av det jag tänkte genomföra 2014 blev på hälft anser jag att vi har ett förbund som står på en mycket stabil grund. Som en del av min strävan efter delaktighet har nu föreningarna en tydligare roll i beslutsfattandet i och med att det är de som i praktiken utser sina representanter till fullmäktige. Vi har ökat medlemmarnas möjlighet till påverkan via möjligheten att skriva initiativ till både styrelsen och fullmäktige.

Däremot har den senaste tidens diskussion om förhållandet till OAJ gjort mig illa berörd. Faktum är att under min tid som ordförande har inga negativa förändringar på organisationskartan skett, vi har tvärtom vuxit med tanke på antalet föreningar i och med att Ålands barnträdgårdslärare kom med som ny förening i förbundet.

Jag ser det som viktigt att vi analyserar våra styrkor och utgående från dem strävar efter att utveckla de svagheter som finns. I dag ser jag vår största påverkningsmöjlighet inom utbildningspolitiken även om vi har många andra områden vi ska vara aktiva inom.

Väsentligt i detta påverkansarbete är att ha ett brett nätverk i Svenskfinland både bland organisationer, myndigheter men också hos arbetsgivarrepresentanter. De indirekta kontakterna och diskussionerna är minst lika viktiga som offentliga uttalanden och utlåtanden. Har inte vetat om det är frågan om smicker eller något mindre smickrande då jag fått höra ”jaha, facket kommer” då jag kommit till olika tillställningar.

Nu då kampen om ordförandeskapet pågår vill jag lyfta fram en liten oro. För det första är det olyckligt att vi inte kan välja ordförande 23.4 och för det andra manar jag till saklighet i kampen om klubban och hoppas självklart rent spel med goda diskussioner. För mig är det ytterst viktigt att vi har ett enat förbund som enat står bakom den nyvalda förbundsordföranden. Vill understryka vikten av en vi-känsla där arbetet görs tillsammans och där alla känner förbundet som sitt. Lyckas vi med det kommer FSL att ha en strålande framtid.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort, stort tack till er alla som varit med på färden: medlemmar, styrelser, fullmäktige, aktiva inom OAJ med flera. Det är ni som är förbundets fundament. Jag önskar er och förbundet all lycka och framgång i framtiden!