Inger Damlin

Att vara starka tillsammans är en superkraft

Sommarlovet är slut och terminsstarten är här. Just då lärare, rektorer och elever står i beråd att starta upp ett nytt läsår infinner sig pirret. Den där fantastiska känslan av att igen kunna vara tillsammans och dela skolvardagen.  

I år är det speciellt viktigt att komma ihåg att basen för allt lärande är trygghet och hälsa. En bas som vi aldrig får tumma på. OAJ gjorde en omfattande undersökning kring vårens återgång till närundervisning. De erfarenheter som undersökningen ger tar vi med oss in i framtiden, också om en eventuell ny coronavåg kommer.  

Föga överraskande var att undersökningen påvisade att lärarna, eleverna och vårdnadshavarna var tröttare än vanligt. Denna aspekt bör analyseras för fungerande lösningar framöver.  

Lärarnas insats var massiv men trots det kommer vi inte ifrån att vårens distansperiod har haft inverkan på lärandet. Lärare såg att många elevers skolgång missgynnades, trots att man även kunde skönja positiva faktorer för framtidens lärande.  

Otydliga instruktionerna från Utbildningsstyrelsen kring återgången till närundervisning upplevdes av lärare som betungande, medan de allra flesta lärare var mycket tacksamma över det stöd de fått av sina chefer. Hatten av för rektorernas arbetsinsats, ni är fantastiska! Under hög arbetsbelastning, med förändring efter förändring och en ovisshet om framtiden som vardag klarade ni mer än enbart det praktiska. Ni rektorer visade även förståelse för och omtanke om lärarna, den omtanken boostar också lärarkraften för kommande läsår.  

Det största stödet upplevde lärarna trots allt att de fick av varandra. Det kollegiala stödet var en superkraft under den tuffa våren och den kraften föddes inifrån. Det kollegiala stödet omfattade allt från spontana digitala kaffemöten till plattformar med delat material, handledning och peptalk. Lärare som stöder lärare är en styrka som vi skall bygga vidare på som en framgångsfaktor i världens bästa finlandssvenska skola.  

Superkraften, att vara starka tillsammans, får vi ta till vara nu i höst då vi behöver den mera än någonsin. Vi lever i ovisshetens tid kring coronakrisen och får försöka täppa till kunskapsluckor parallellt med en försämrad kommunalekonomi.  

Skolan är mera än kunskap. Skolan är en trygghet för växande barn och unga. Vi lärare och rektorer har ett viktigt uppdrag. Då skolan öppnar sina dörrar är vi beredda att leverera. Föräldrar kan känna sig trygga då de vid terminsstarten sänder sina barn till skolan. Vi är beredda att göra det vi är proffs på. Lyssna till oss då vi säger: Ge oss förutsättningarna så ger vi järnet!