Inger Damlin ny FSL-ordförande

ID blommor (2)
Inger Damlin är ny FSL-ordförande.

Inger Damlin har valts till ordförande för Finlands svenska lärarförbund. Damlin är för tillfället rektor för Korsholms högstadium och sitter i OAJ:s styrelse. Nu tar hon över ordförandeposten i FSL efter Christer Holmlund.

Inger Damlin (51) valdes av FSL:s fullmäktige på mötet den 3.6. Motkandidaterna Jens Mattfolk, Pamela Leka och Jeanette Lindroos fick se sig besegrade med rätt klara siffror.

I den första valomgången fick Damlin 22 röster, Mattfolk 9, Leka 8 och Lindroos 3 röster. Därmed behövdes inte flera omgångar.

– Jag är tacksam över det uppdrag ni har gett mig. Jag lovar göra mitt yttersta. Jag vill tacka alla er som har trott på mig. Jag har aldrig stått ensam, sade Inger Damlin i sitt tacktal.

Hon tackade också de övriga ordförandekandidaterna och sade att de tillsammans bildat ett bra lag där alla hade lite olikartade profiler.

– Ett lag skall ha lagstrumpor. Jag har stickat strumpor åt er. De ligger i min väska.

– E je in lycko ti fo arbeit ilag me tem an hör ihåop me, sade Damlin på vörådialekt.

E je in lycko ti fo arbeit ilag me tem an hör ihåop me.

”Vi var lite rädda för dig”

Anna Nylund från Korsholms svenska lärarförening förde fram Damlin som ordförandekandidat. Nylund drog sig till minnes sin aktiva tid inom Finlands svenska lärarstuderandes förening FSLF.

– Vi var lite rädda för dig då, sade Nylund. Du var en auktoritet.

Nylund lyfte fram Inger Damlins kontakter och nätverk som värdefulla för FSL.

-Inger Damlin har en förmåga att engagera sig själv och andra. FSL behöver en driven ledare, sade Anna Nylund.

22 av 42 fullmäktigeledamöter gav Inger Damlin sin röst. Därmed var valet klart i första omgången,

Vill vara lyhörd ledare

När Inger Damlin gav sig in i ordförandekampen sade hon att hon ”vill vara en tydlig och kommunikativ ordförande som lyhört lyssnar till fältets behov”. 

I tidningen Lärarens kandidatintervju fick Damlin frågan hur hon vill utveckla FSL. Hon konstaterade att man måste lyfta på varje sten i verksamheten för att försäkra sig om att FSL gör rätt saker.

– Kommunikation och interaktion är viktigt. Vi måste på ett intressant sätt kommunicera vad vi gör. Och när vi förnyar verksamheten skall vi hela tiden ha ordet interaktion i bakhuvudet. Hur kan vi skapa interaktion med medlemmarna? Det här är en möjlighet för ett litet förbund som FSL, sade Damlin till Läraren.

Inga kramar – bara armbågar

Ursprungligen var det tänkt att FSL skulle välja ny ordförande i slutet av april, men coronapandemin satte käppar i hjulet då inget fullmäktigemöte kunde arrangeras under de rådande omständigheterna. Först i början av juni kunde fullmäktige samlas. Coronan satte ändå sin prägel på mötet i och med att ca hälften av fullmäktigeledamöterna deltog på distans och omröstningen skedde elektroniskt.

Nytt val 2022

Inger Damlin valdes till FSL-ordförande till slutet av år 2022 eftersom Christer Holmlund klev av mitt i mandatperioden för att bli generalsekreterare för Nordiska lärarorganisationers samråd NLS. Därmed kommer FSL:s fullmäktige att på nytt välja ordförande hösten 2022. Då är det fråga om en fyraårsperiod.

Inger Damlin tillträder snarast möjligt.

Profil – Inger Damlin

– 51 år, hemma från Vörå.
– Rektor för Korholms högstadium.
– Har i 6 år representerat FSL i OAJ:s styrelse.
– Har jobbat som klass-, ämnes-, invandrar- och speciallärare.

Text: Mattias Fagerholm
Bild: Tom Ahlfors