Ingen vill äta upp FSL

Inger Damlin.

Vad gör dig till en bra ordförande för FSL, Inger Damlin?

– Jag är lyhörd, kommunikativ och tydlig i mitt ledarskap. Jag har kännedom om hur FSL fungerar, jag har varit aktiv på alla nivåer. Jag har testat mitt förtroende bland medlemmarna i OAJ-val och i det senaste fullmäktigevalet fick jag mest röster i Finland. I det fackliga arbetet är drivkraften just den att jag har medlemmar som tror på det jag gör.

Du jobbar som rektor. Hur skulle du ha nytta av det som FSL-ordförande?

– Jag är en erfaren ledare och har lärt mig balansen mellan att leda med fast hand och att vara lyhörd. Att lyssna måste komma framom den fasta handen.

Vad gör dig till en ordförande för alla medlemmar?

– Mitt trumfkort är att jag har jobbat som klasslärare, ämneslärare, speciallärare, specialklasslärare och så har jag varit rektor. De här gör att jag känner de olika lärargrupperna väl.

– Många olika lärarkategorier och åsikter är en rikedom. Inom FSL har vi haft en gemensam syn på lärarskapet och det är vår styrka. Det finns en tillit till att förbundet är alla medlemmars förbund.

Hur skulle du som ordförande jobba för att bibehålla den här tilliten?

– Vår verksamhet måste granskas ur alla lärarkategoriers synvinkel. Det lite som i en klass, man måste se till att alla elever får sina behov tillfredsställda. Som ordförande måste man differentiera, om vi talar i lärartermer.

I lärartermer: Behöver någon lärargrupp specialundervisning?

– För att alla skall känna sig sedda behöver vi vara tydliga i vår kommunikation. Om vi inte lyckas med att berätta vad vi gör så kommer många att känna sig utanför. Och så får vi inte ha det.

På vilket sätt vill du utveckla FSL?

– Vi måste lyfta på varje sten i verksamheten. Vad gör vi? Görs det bra? Blir konsekvenserna på fältet de vi önskar? Det här är frågor för alla fackförbund just nu.

– Kommunikation och interaktion är viktigt. Vi måste på ett intressant sätt kommunicera vad vi gör. Och när vi förnyar verksamheten skall vi hela tiden ha ordet interaktion i bakhuvudet. Hur kan vi skapa interaktion med medlemmarna? Det här är en möjlighet för ett litet förbund som FSL.

Vilka språkkunskaper har du?

– Svenska, ”vöråspråtchi”, finska och engelska.

Hur skall FSL bibehålla sin integritet inom OAJ?

– Jag känner ett stort förtroende för OAJ och jag känner att OAJ har en stor tillit till FSL. Ett bra exempel på att OAJ har förtroende för oss är att man låter FSL:s representant sitta som viceordförande i den största lärargruppen inom OAJ (YSI, de allmänbildande lärarna).

– OAJ har en organisationsförändring på gång. Men tanken är att lärargruppers särdrag skall beaktas. Det pågår förhandlingar kring ett avtal för under vilka villkor vi kan gå med. Så länge förhandlingarna pågår är det naturligtvis osäkert på fältet. Det är ordförandes uppgift att vara tydlig med hur jobbet framskrider.

Har du en förståelse för oron på det lokala planet?

– Jag har full förståelse. Det är ordförandearbete att kommunicera med fältet kring den oron: ta det lugnt, det ordnar sig.

Du upplever inte att det finns ett hot från OAJ?

– Nej, ingen vill äta upp FSL.

Vad betyder s:et i FSL för dig?

– S:et är min hemvist. Jag skulle inte kandidera om jag inte hade ett starkt s.

Hur ser du på din roll som chef för kansliet?

– Det finns en enorm sakkunskap på kansliet. Min uppgift är att få fram det bästa i varje arbetstagare. Om du får passionerade arbetstagarna att brinna så ger det vågor på vattnet. Men om arbetstagarna inte har möjligheten att växa söker de sig bort, och vi har inte råd att dränera det kunnande vi har.

Hur ser du på tidningen Lärarens självständiga position i förbundets hierarki?

– Den är självklar. Jag ser vikten av samarbete, vi kan få synergieffekter av varandra. Läraren är ett fint visitkort för våra medlemmar.

Den franska journalisten och programledaren Bernard Pivot har utvecklat följande frågor, som Läraren nu ställer kandidaterna i ordförandevalet i samband med längre intervjuer.

Vilket är ditt favoritord?

– Kärlek.

Vilket ord tycker du sämst om?

– Falskhet.

Vilken är din favoritsvordom?

– Jag svär lite, men shit.

Vilket ljud älskar du?

– Då jag skidar och man bara hör knarret av skidstavarna.

Vilket ljud avskyr du?

– Väckarklockan.

Vilket annat yrke än ditt eget skulle du vilja prova?

– Samtalsterapeut.

Vilket yrke skulle du inte vilja ha?

– Hälsovårdare.

Om himmelriket existerar, vad skulle du vilja höra Gud säga när du kommer till pärleporten?

– Ditt goda hjärta syns i det du har gjort.

Text och foto: Mattias Fagerholm

Läs också:

Pamela Leka: Tillsammans bildar vi ett bättre lag

Jens Mattfolk: Det fackliga arbetet står i centrum

Jeanette Lindroos: FSL bör synas ute i skolorna