Det fackliga arbetet står i centrum

jens mattfolk
Jens Mattfolk.

Vad gör dig till en bra ordförande, Jens Mattfolk?

– Jag är bra på att lyssna och diskutera och jag kan kommunicera tydligt. Jag kan också erkänna att jag har begått misstag och kan be om ursäkt för det. Jag kan också se helheter och väga olika alternativ mot varandra och jämföra för- och nackdelar och därefter fatta ett beslut och följa det.

– Jag upplever att jag i många situationer har varit ledare för olika grupper, till exempel inom fotbollen som lagkapten och tränare.

Vad gör dig till en ordförande för alla medlemmar?

– FSL har medlemmar från många olika lärarkategorier. Jämfört med de allmänbildande lärarna i grundskola och gymnasium är många grupper små. Förbundet skall dock ha en kontinuerlig dialog med alla olika medlemsgrupper. Litenheten gör att varje grupp kan göra sin röst hörd.

– Som ordförande skall jag vara beredd att träffa alla dessa grupper i olika konstellationer. Kansliets arbete för alla grupper syns inte alltid och hela tiden, men alla medlemmar skall känna att det är lätt att kontakta FSL. Skräddarsydda lösningar för de olika grupperna, varför inte en kurs.

Ryms medlemmarna ur de mindre lärarkategorierna in i FSL:s vanliga kursutbud?

– Jo, i till exempel kurserna första, andra och tredje klass, där en del har deltagit. På dem förekommer allmänna diskussioner om att vara lärare.

Jens kan också tänka sig en kurs uttryckligen för dem som inte jobbar i grundskola eller gymnasium, om det finns intresse.

På vilket sätt vill du utveckla förbundet?

– FSL:s kommunikation kan utvecklas och snabbare än nu informera om vad vi gör och tänker göra. Mitt uppdrag som ordförande är att stöda kommunikationen.

– Jag är också nyfiken på att utöka kursbudgeten, kurserna är en fin plattform för att träffa medlemmar, också dem som inte har förtroendeuppdrag inom förbundet. Det kunde handla om lokala kurser, så vi syns mera lokalt. Vi behöver livskraftiga lokala föreningar. Det här hör ihop med att möta utmaningen att hålla kvar medlemmar och rekrytera nya.

Vilka språkkunskaper har du?

– Svenska är mitt modersmål och min finska är tillräckligt flytande, liksom också engelskan. Min tyska är något rostig, den kunde dammas av.

Hur skall FSL bibehålla sin integritet inom OAJ?

– Utmaningen just nu är att OAJ har en process under arbete och man vill övergå från C-föreningar som består av lokala föreningar, där den lokala FSL-föreningen för tillfället är en, till B-föreningar, där medlemmarna är antingen personmedlemmar eller föreningar eller A-föreningar med endast personmedlemmar, vilket inte kan komma i fråga för FSL:s del.

– Det är helt självklart att FSL inte ger avkall på sin medlemsavgift, sitt medlemsregister, utbildningen och intressebevakningen lokalt. FSL:s medlemmar kan inte vara utanför, det fackliga arbetet står ju i centrum för hela verksamheten.

– Målsättningen måste vara arbetsro för föreningarna så att de inte behöver försvara C-föreningarnas existens med näbbar och klor.

– Det är min uppgift som ordförande att skapa ramar för det sätt som FSL:s medlemmar är med i en B-förening. För vår del får C-föreningarna finnas kvar bara alla är överens lokalt.

– Det finns ett bra grundavtal för FSL:s verksamhet i OAJ, och samarbetet fungerar ju bra på många plan.

Jens syftar på avtalet från 1973 då nuvarande FSL (som då hette Svenska lärarförbundet i Finland SLF) var en av de organisationer som grundade OAJ. I det avtalet stipuleras om att FSL handhar de ovannämnda funktionerna för sina medlemmars del.

– Men det finns också en aspekt som handlar om det lokala i relation till det centrala. OAJ är en stor organisation där arbete kan pågå parallellt på flera nivåer och alla pratar kanske inte med alla.

Hur ser du på din roll som chef på kansliet?

– Det är en viktig del av uppdraget, som inte skall glömmas bort. För mig är utmaningen att från att ha varit en anställd ombudsman bli chef, men jag litar på mina egenskaper. FSL har bra anställda och jag vill ta vara på den potential som finns.

Kan du utveckla det resonemanget?

– Jag tänker mig exempelvis att ombudsmännen kunde delta i förbundets opinionsbyggande information.

Hur uppfattar du tidningen Lärarens självständiga position i organisationens hierarki?

– Den är självklar och egentligen ingenting att diskutera. Tidningen presenterar nyheter som den vill. Den granskande funktionen är viktig och den skall bestå.

Den franska journalisten och programledaren Bernard Pivot har utvecklat följande frågor, som Läraren nu ställer kandidaterna i ordförandevalet i samband med längre intervjuer.

Vilket är ditt favoritord?

– Morjens.

Vilket ord tycker du sämst om?

– Ärtsoppa.

Vilken är din favoritsvordom?

– Fan.

Vilket ljud älskar du?

– Ljudet av mina barn som leker och skrattar.

Vilket ljud avskyr du?

– Musik som jag verkligen inte gillar.

Vilket annat yrke än ditt eget skulle du vilja prova?

– Fotbollsproffs.

Vilket yrke skulle du inte vilja ha?

– Minröjare.

Om himmelriket existerar, vad skulle du vilja höra Gud säga när du kommer till pärleporten?

– Välkommen, du gjorde det bra!

Tom Ahlfors