Christer Holmlund ny generalsekreterare för de nordiska lärarna

Christer Holmlund
Christer Holmlund lämnar FSL.

FSL:s ordförande Christer Holmlund har valts till generalsekreterare för Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS.

–  Jag är glad, lycklig och ödmjukt tacksam över att ha fått förtroendet att jobba för de nordiska lärarorganisationerna! Målsättningen är att skapa goda förutsättningar för lärare att verka i och för en kvalitativt god utbildning i hela Norden, säger Holmlund.

Holmlund kommer därmed att lämna ordförandeskapet vid Finlands svenska lärarförbund. FSL väljer sannolikt en ny ordförande vid sitt fullmäktigemöte den 22-23.4.2020.

– FSL står på en stabil grund och kommer också i fortsättningen att vara ett livskraftigt svenskspråkigt lärarförbund och stark aktör inom utbildningssektorn i Svenskfinland.

Christer Holmlund har varit ordförande för FSL sedan år 2014

– Det känns vemodigt att lämna en organisation som gett mig mycket och varit en stor del av mitt yrkesverksamma liv.

Det känns vemodigt att lämna en organisation som gett mig mycket.

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen är glad över att en finländare igen valdes till uppgiften.

– Christer har utmärkta förutsättningar att klara uppdraget inte minst tacka vare sin breda erfarenhet från undervisningssektorn, säger Luukkainen.

Holmlund tillträder i maj 2020. Han efterträder Anders Rusk som avgår med pension.

NLS är ett samarbetsorgan för de nordiska lärarorganisationerna och representerar närmare 600.000 lärare och skolledare.

Läs också

Christer Holmlund: ”Arbetet fortsätter”