Christer Holmlund

Arbetet fortsätter

I förra veckan blev jag vald till ny generalsekreterare för Nordiska Lärarorganisationerna samråd NLS. Jag efterträder Anders Rusk som gjort ett förtjänstfullt jobb.

NLS är ett samarbetsorgan för de nordiska lärarorganisationerna och generalsekreteraren har som uppgift att koordinera verksamheten och bland annat förbereda möten samt kurser som ordnas. 

När någon meddelar att den går eller ämnar sluta är det lätt att börja spekulera i orsaker. För min del vill jag vara tydlig med att det inte finns någon dold bakomliggande orsak till att jag går vidare mot nya utmaningar. Det handlar om att uppgiften som NLS:s generalsekreterare lockade och att det gällde att våga ta ett steg vidare på den fackliga stigen för att fortsättningsvis få jobba med småbarnspedagogernas, lärarnas, lektorernas och skolledarnas intressebevakning.

Rent praktiskt finns det säkert en del som FSL bör ta ställning till, men jag är övertygad om att vi har klara riktlinjer för hur ordförandebytet kommer att ske redan i början medlet av januari. I styrelsen kommer vi redan under mötet i december (9.12) att ta en första diskussion för att sedan i januari komma ut med noggrannare information.

I de preliminära diskussionerna med NLS har vi kommit fram till att jag tillträder senast 1.5.2020, vilket ger oss hela fem månader för processen med att välja en ny ordförande. Mitt förslag är att vi väljer ordförande i samband med vårens fullmäktigesammanträde i Vasa 22-23.4.2020, men som sagt kommer styrelsen i samarbete med fullmäktigepresidiet att ta detta till behandling och för beslut.

Arbetet för förbundets del kommer att fortsätta som förr. Vi har många ärenden på vår lista som vi ska jobba vidare med. Det finns säkert orsak att återkomma till dem i flera kolumner under våren.

En glädjande nyhet för förbundets del är att vi kommer att få en ny medlemsförening från och med februari 2020. I måndags har nämligen förbundets styrelse godkänt Ålands barnträdgårdslärares medlemsansökan. I praktiken innebär detta att vi som förbund blir ännu större på Åland. Föreningens 115 medlemmar gör att FSL har över hälften av medlemmarna i AKAVA-Åland, som vår förhandlingsorganisation heter där.

Också i övrigt upplever jag att FSL är en organisation med ”go”. Höstens fullmäktigesammanträde var det bästa jag upplevt på mycket länge, där fanns en vilja att inte enbart lyfta fram utmaningar utan också att arbeta för att göra något åt saker, ge riktlinjer och se framåt.

Jag ser fram emot att få jobba vidare tillsammans med er för förbundets bästa ända tills det är dags för mig att dra mig tillbaka för den kommande ordföranden. Ett livskraftigt förbund bygger på ett vi-tänk – där styrkan alltid ligger i att jobba tillsammans.