FSL skall vara en stark länk i det finlandssvenska nätverket

Inger Damlin
Vi blir sedda, hörda och respekterade inom OAJ, säger Inger Damlin.

Inger Damlin vill att FSL framöver skall vara ett dynamiskt förbund och en stabil samarbetspart som bidrar till att hela Svenskfinland blir lite starkare. Det är budskapet när hon söker förnyat förtroende som ordförande för Finlands svenska lärarförbund.

– Jag trivs utmärkt. Jag upplever att jag är en röst för engagerade lärare och rektorer och det känns viktigt, säger Inger Damlin.

Inger Damlin valdes till FSL-ordförande i juni 2020. Då var det fyra kandidater om budet, men som det ser ut just nu finns inga andra kandidater. Det är FSL:s fullmäktige som väljer förbundsordförande för en fyraårsperiod på sitt möte 10-11.2022 och det går visserligen att nominera kandidater så sent som på mötet.

Ordförandevalet skedde senast under lite exceptionella förhållanden. Dels inföll det mitt i en mandatperiod i och med att Christer Holmlund lämnade uppdraget för att bli generalsekreterare för Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS, dels ställde coronan till det.

– Det har inte varit en dans på rosor. Jag kom in mitt i en pandemi och att leda ett förbund hemifrån på distans var utmanade, säger Damlin.

Strejken visade på en stark solidaritet

Nästa stora utmaning var den tillspetsade arbetskonflikten våren 2022 som resulterade i en historisk lärarstrejk.

– Strejken krävde sitt. Om man inte har strejkat på 38 år måste organisationen trimmas på nytt. Ibland kunde jag känna en viss otillräcklighet men med facit på hand så gick det bra.

Vilka lärdomar borde vi ta med oss?

– Efter att ha haft ca 20 procent av medlemmarna i strejk vet jag att solidariteten är stark. Det finns en styrka i vi:et är. Som organisation visade vi att vi har mod att ta till åtgärder av det här slaget då det krävs.

– Framöver måste vi räkna med att det kan bli strejk. Det betyder att vi kontinuerligt bör gå igenom vår strejkberedskap. Det är också viktigt att vi ser till den ekonomiska sidan.

Är du nöjd med utfallet?

– På det stora hela får vi vara nöjda. Det finns goda saker i avtalet och så finns det saker som kunde ha varit bättre. Jag tvivlar på att vi hade fått ett löneutvecklingsprogram utan strejk.

Lyssna på de studerande

Inger Damlin vill att FSL framöver satsar mer på de som studerar till lärare. Hon ser de studerande som en outnyttjad potential inom förbundet, och man grunnar som bäst på hur man framöver skall kunna fånga upp dem på bästa sätt.

– Vi måste organisera våra studerande på ett mer ändamålsenligt sätt. Det är viktigare än någonsin att lyssna på dem. Hurudan framtid skall fackföreningsrörelsen ha? Skall vi vara attraktiva för de unga måste vi lyssna på dem. Det är taskigt om bara jag och min generation diskuterar deras framtid.

Det är viktigare än någonsin att lyssna på de studerande, säger Inger Damlin.

Gott förhållandet till OAJ

Damlin framhåller också vikten av en kontinuerlig dialog med OAJ. Relationen sattes på prov när man i en organisationsreform ville banta ner antalet ledamöter i OAJ:s styrelse och det fanns farhågor att FSL:s styrelseplats skulle ryka.  Då tvingades vi försvara och stå upp för vår position inom OAJ, konstaterar Damlin.

– Arbetet måste fortsätta, vi kan inte sätta oss ner, knäppa händerna och vara nöjda. Dialogen med OAJ måste vara levande och får inte bli statisk.

Vilken är relationen till OAJ nu?

– Mycket god. FSL är mer respekterat än någonsin. OAJ:s ordförande Katarina Murto har ett genuint intresse för FSL och för mig personligen känns hennes välvilliga inställning bra. Vi blir sedda, hörda och respekterade.

Ur startblocket mot framtidsvisionen

I Lärarens kandidatintervju 2020 sade Inger Damlin att hon vill vända på varje sten för att utveckla FSL:s verksamhet.

– Jag har vänt på stenar både på kansli- och på föreningsnivå och har hittat mycket gott som jag gärna vidareförädlar. Så finns det också saker att fundera på, som till exempel hur vi kan stöda föreningar som inte är så aktiva.

– Men två år är för kort tid för att se resultatet av det vi har startat upp. Jag har inte riktigt kommit upp ur startblocket ännu.

På fyra finns tid att komma ur blocket, vad vill du göra under den mandatperioden?

– Jag vill fortsätta med de saker som vi har satt i gång. Jag är mån om att den förändring som vi har påbörjat också skall ge resultat.

Jag har inte riktigt kommit upp ur startblocket ännu.

Hur hoppas du att FSL ser ut om fyra år?

– Då har FSL ett stabilt medlemsunderlag, vi är ett dynamiskt förbund och en stabil påverkare. Jag ser ett FSL som är bra på att växelverka med sina medlemmar. Ett förbund som är en stark länk i det finlandssvenska nätverket där organisationer öppet delar med sig vad som är på gång så att vi tillsammans kan göra Svenskfinland lite starkare.

Text: Mattias Fagerholm
Foto: Frida Lönnroos