Inger Damlin

Att hålla vad man lovat

På pappret har vi ett drömläge. Regeringsprogrammet innehåller skrivningar som utbildningssektorn länge efterlyst. Det ska ges arbetsro åt undervisningspersonalen och investeras i baskunskaper och stödfunktioner. Att undervisningsministern och regeringen gett löften om att utbildningen skyddas från inbesparingar har väckt ett hopp. Som grädde på moset har FSL getts möjlighet att delta i ministeriets arbetsgrupper som drar upp riktlinjer kring förverkligandet av satsningarna, värdefullt för vårt förbund, våra medlemmar och för utbildningen på svenska i Finland.

I verkligheten är jag trots allt orolig. Vindarna kan vända snabbt, från regeringshåll blåser det kyligt. Utbildningslöftet riskerar att förbli tomma ord när regeringen genomför inbesparingar i miljardklass.

Om kommunernas lägre statsandelar inte kompenseras fullt ut, kommer det att få förödande konsekvenser för skolan och undervisningen. Bildningen är som bekant kommunernas största utgiftspost och ansvarsområde. Måste man spara vet vi alla vilken sektor det drabbar.

Lärare och rektorer har länge vittnat om ett ansträngt läge och svångremmen är hårt dragen redan. Vi har en resurskrävande och tidsslukande administration. Vi har en skola där stödsystemet inte fungerar. En skola där vi inte har möjlighet att tillgodose individernas behov. Vi har en skola med sjunkande lärresultat.

Försvagar man den kommunala ekonomin ytterligare leder det till att ojämlikheten inom utbildningen ökar. Det här drabbar den enskilda individens möjligheter och rättigheter.

Indirekta nedskärningar är också nedskärningar. Ett reformerat stödsystem förutsätter resurser i form av tillräckligt många speciallärare och tillgång på nödvändiga elevvårdstjänster, annars får det inte önskad effekt. Fler årsveckotimmar gör föga skillnad om vi på grund av andra inbesparingar tvingas förstora undervisningsgrupperna ytterligare.

När FSL i början av vårterminen frågade sina medlemmar vad som ligger högst upp på deras önskelista, svarade två av tre “ökade resurser för skola och utbildning.” Stramar vi åt de ekonomiska förutsättningarna för undervisningspersonalen försvagar vi yrkets attraktionskraft, vilket är en oroväckande trend som måste tas på allvar i Finland.

Bästa regering, tänker ni hålla ert utbildningslöfte?

Undersökning efter undersökning visar att den finländska utbildningssektorn befinner sig i en utmanande situation och behöver stöd. Den utlovade satsningen behövs, det är så vi bygger ett konkurrenskraftigt Finland.