Inger Damlin

När får vi se en uppriktig uppskattning?

Omikronvarianten har blivit skolans största utmaning hittills under pandemin. Smittspridningen är sådan att myndigheterna fått backa, spårningen har så gott som upphört och nu ska vi förhålla oss till viruset som en “vanlig förkylning”.

I skolan är det däremot allt annat än vanligt. Personalbristen är enorm, stora delar av undervisningsgrupperna är sjuka eller hemma i frivillig isolering, ovissheten är påfrestande.

Att jobba med barn och ungdomar innebär då och då närkontakt, vilket alltid ökar risken att bli smittad. Även om teorin säger att det är osannolikt att en lärare smittas i skolan ser vi något annat i praktiken. Att elever skulle exponeras men inte lärare och rektorer låter inte logiskt.

Att hålla säkerhetsavstånd är så gott som omöjligt. Kombinationen små klassrum och stora elevgrupper är vardag i våra skolor, som resultat av utbildningsanordnares mål med en ”effektiv användning av utrymmen”. En fungerande och tillräcklig ventilation är tyvärr få skolor fortfarande förunnade att ha. När personalens FFP2-masker dessutom lyser med sin frånvaro på flera arbetsplatser är riskerna nu uppenbara.

Jag beundrar er lärare och rektorer som jobbar i det här. Ni som fortsättningsvis får luddiga instruktioner och som trots pressen utifrån håller huvudet kallt. Ni som varje dag går in på arbetsplatsen med vetskap om att det trots skyddsåtgärder finns en risk att exponeras och i värsta fall bli smittad. Ni som ser till att vi kan hålla skolorna öppna.

Vi går mot avtalsförhandlingar i vår och nu är det upp till bevis. Samhällets uppskattning för yrkeskåren måste översättas i en konkurrenskraftig lön och förbättringar i arbetsbilden – och det är bråttom. Allt fler planerar branschbyte eftersom löneutvecklingen länge släpat efter och arbetsbelastningen ständigt ökat. För att bevara yrkets attraktionskraft och värna om ryggraden i vårt välfärdssamhälle måste vi få se en uppriktig uppskattning.

Tillsammans går vi lärare och rektorer mot vårens förhandlingar och jag föreslår att vi gör det med huvudet högt och målsättningarna klara.