Tankar om ledarskap

Alla har vi personliga styrkor som vi föds med. Mina styrkor är organiseringsförmåga, problemlösning “outside of the box” och viljan att stötta andra och föra deras talan, alltså egenskaper som behövs på ordförandeposten i FSL.

Dalai Lamas ord “Varje människa jag möter har något att lära mig” vägleder mig varje dag i mitt liv. En god ledare bör se och förstå människor.

En annan viktig del av ledarskapet är att ständigt utveckla sig själv och att alltid sikta på att göra sitt bästa.

Det har jag förutsättningar att göra som tutorlärare. Jag får arbeta med mångsidiga uppgifter, till exempel implementering av läroplanen, fortbildning av lärare vad gäller bedömning och IT. I arbetet behövs flexibilitet, tålamod, samarbetsförmåga samt en god skärpa och humor. Det bästa med arbetet är att få se när andra lyckas.

Jag är engagerad inom idrottsvärlden, både som tränare och idrottare. I den världen har jag fått lära mig hur viktigt det är att som ledare kunna coacha andra till framgång, men även att stötta sina adepter vid motgångar. Idrotten har också gett mig en uthållighet att arbeta med långsiktiga mål.

Vi behöver ett starkt svenskspråkigt, attraktivt fackförbund även i framtiden.

I dag behövs ledare som kan entusiasmera, vara empatiska och arbeta uthålligt för att leda förändringar.

En ledare bör ha visioner om hur hen vill utveckla en organisation, men det är också viktigt att motivera sin personal i utvecklingsarbetet.

En ny ledare bör först sätta sig in i organisationens styrkor och svagheter innan alltför stora förändringar görs. I framtiden skulle jag bland annat jobba för ett mera rörligt kansli där personalen är mera i skolorna än nu. Jag tror att vi genom flera personliga kontakter kan förbättra samhörigheten och sänka tröskeln för medlemmarna att ta kontakt med kansliet.

På det här sättet skulle även FSL:s synlighet förbättras och eventuellt skulle vi se en ökning av medlemsantalet. Jag vill också jobba för att välmående bland FSL:s medlemmar ska öka på arbetsplatserna samt att deras lön motsvarar utbildningsnivå och arbetsinsats. Vi behöver ett starkt svenskspråkigt, attraktivt fackförbund även i framtiden och det kräver en ordförande med självkännedom, självförtroende och social kompetens.

Jeanette Lindroos

Kandidat i FSL:s ordförandeval