FSL väljer ordförande i november

FSL_varmote22_fridalonnroos-52
Jag hoppas få fortsätta bygga framtiden tillsammans med er, säger Inger Damlin. Hon valdes till ordförande 2020.

När FSL:s fullmäktige samlas till höstmöte i november står en rad personval på agendan. Bland annat skall förbundsordförande för en fyraårsperiod väljas.

FSL:s nya fullmäktige samlas till sitt första möte 10-11 november 2022 och då står bland annat val av förbundsordförande på agendan. Hugade ordförandekandidater uppmanas meddela sitt intresse till förbundets viceordförande Pamela Leka senast 7 oktober 2022.

– Tanken är att om det finns flera kandidater så finns det tid att arrangera valdebatter före fullmäktigemötet. De lokala lärarföreningarna har då en möjlighet att vara aktiva och exempelvis arrangera regionala debatter, säger förbundssekreterare Pocke Wikström.

Kan en svart häst dyka upp i ett senare skede?

– Enligt förbundets stadgar finns ingen deadline för nomineringen. Så i princip är det möjligt, men då har man inte möjlighet att medverka i eventuella valdebatter. Om man vill vara med i det officiella ordföranderacet bör man meddela sitt intresse på förhand.

Damlin redo att fortsätta

FSL:s nuvarande ordförande Inger Damlin har aviserat att hon står till förfogande i ordförandevalet. Damlin valdes till ordförande i juni 2020. Hon efterträdde Christer Holmlund som mitt i mandatperioden blev generalsekreterare för Nordiska lärarorganisationers samråd NLS.

– Varje dag under två års tid har jag haft glädjen att möta engagerade lärare och rektorer, vara medlemmarnas röst på fältet och jobba med en organisation som har stor betydelse för landets framtid. Med ödmjukhet och förväntan hoppas jag få fortsätta bygga framtiden tillsammans med er, säger Damlin.

Själva ordförandevalet sker under fullmäktigemötets andra dag, oberoende av antalet kandidater. Mandatperioden är fyra år och inleds vid årsskiftet. Några specifika kriterier för vem som kan väljas till ordförande finns egentligen inte.

– Valbar för förtroendeuppdrag inom förbundet är en sådan medlem i en medlemsförening som har erlagt sin medlemsavgift, konstaterar Wikström och citerar paragraf 25 i förbundets stadgar.

Vem tar plats i FSL:s styrelse 2023-2024?

Vid sidan av valet av förbundsordförande skall fullmäktige också välja en styrelse för de närmaste två åren. Det rör sig om 8 ordinarie medlemmar och lika många personliga suppleanter.

– Det finns ingenting stipulerat i stadgarna om en regional fördelning eller att vissa stadier bör vara representerade. Man kan kanske tycka att det skulle vara bra att styrelsen består av medlemmar från olika kategorier och regioner, men det finns ingenting som säger att det måste vara så, säger Wikström.

Hur skall man gå till väga om man är intresserad av en styrelseplats?

– Jag rekommenderar att man diskuterar frågan med de som sitter i fullmäktige från den egna lärarföreningen. Och varför inte med andra föreningar också för att se om det finns ett bredare stöd.

Val av presidium

På agendan finns också val av presidium, dvs val av fullmäktigeordförande och viceordförande.  Christoffer Sourander har verkat som fullmäktigeordförande och Ann-Britt Romar viceordförande. Presidiet har närvaro- och yttranderätt på FSL:s styrelsemöten.

Vid sidan av personvalen skall FSL:s fullmäktige också slå fast förbundets strategi för de kommande fyra åren.