Antingen behörig eller inte behörig

Svar till Maja Röj-Urrutia.

Först vill jag tacka för frågorna. Kompetens och behörighet är enligt mig två olika saker. Behörigheten är den som finns skriven i lag och den tänker jag ta fasta på.

Den nuvarande tolkningen av behörighet grundar sig på förordningen om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet. Den förordningen påvisar att bedömningen av behörigheter är svartvit och ger varken mig eller förbundet möjlighet att göra en tolkning som avviker från förordningen. Antingen är en lärare behörig eller så inte. Denna förordning har både FSL fullmäktige och styrelse ansett vara bra. Även OAJ är av samma åsikt.

I egenskap av ordförandekandidat tycker jag att vi följer den linje som förbundet har i frågan fram tills dess att styrande organ anser att linjen ska ändras. Utbildning spelar roll, men om utbildningen inte ger behörighet är det lagstiftningen och HFD:s tolkning av den som vi alla får foga oss i. Dessutom har ju ingen subjektiv rätt till en tjänst fast man är behörig.

Man har inte subjektiv rätt till en tjänst fast man är behörig.

Som ordförandekandidat kan jag inte ta ställning till vem rektorerna har anställt så länge de följt den förordning vi har. Jag vill inte heller ta ställning till vilka privata preferenser rektorerna har eller har haft. Däremot ska det vara elevernas rätt att bli undervisade av behörig personal och det måste vi som förbund jobba för. Vi bör också jobba för alla våra lärarkategorier såväl timlärare i bisyssla som rektorer.

Önskar du att en öppning i behörighetsförordningen så hoppas jag att du som medlem skickar ett initiativ eller en motion till FSL:s styrelse eller fullmäktige.

Pamela Leka
Kandidat i FSL:s ordförandeval