Inger Damlin

En välskött utbildning ligger i varje kommuninvånares intresse

Jag fick en uppmuntran, en liten push att testa på stickning och på den vägen är jag. Jag har lärt mig att sticka efter mönster och det är fascinerande. Det är underbart att lära sig nya saker och utmana sig själv. Under min lärstig har min nyfikenhet väckts, jag har behövt vägledning, tvingats läsa på och använda Youtube för att se vägen framåt. Under processens gång har jag fått erfara att sticka efter mönster inte är det samma som att sticka enfärgat, trots att det ändå i princip är samma verktyg man använder.

Och lite så är det med vårens viktiga kommunalval. Det är inte en helt ny uppgift men en annan helhet, enligt mig en tyngre och fördjupad uppgift som morgondagens kommunalpolitiker möter. Bildning och välfärd kommer efter vårdreformen att vara två avgörande faktorer för den attraktiva framtidskommunen.

Det här i sin tur betyder att det bland framtidens kommunala beslutsfattare måste finnas brett utbildningskunnande. Jag vill påstå att det inte räcker med erfarenhet från den egna skoltiden eller erfarenhet av eget barns skolgång, det måste också finnas ett verkligt kunnande och uppdaterad kompetens från dagens utbildningsvärld. Och kanske lika viktigt, en ödmjuk inställning till komplexiteten i utbildningsfrågorna.

Sjunkande elevantal, förändrad befolkningsstruktur och sämre kommunal ekonomi är garanterat faktorer som sätter griller i våra kommunala beslutsfattares huvud. 

Elever och studerandes rätt till stöd är en självklarhet och får inte ses som en kostnad. Låg lärartäthet och förbisedda behov syns längre fram i livet och skapar långt större kostnader än satsningar i skolorna.

Varje kommun måste våga granska och tänka nytt, men samtidigt beakta vikten av tillgång på utbildning. Utbildning är en investering. Ett blomstrande Finland, ett attraktivt näringsliv och kvalitet i basservicen – allt bottnar i utbildningssatsningar.

Kommunalvalskandidater med ett genuint intresse för skola och utbildning skapar nätverk för att lära känna verkligheten i våra skolor. I det nätverket är det FSL:s genuina intresse att vara en aktiv part, både före och efter valet.

Utbildning är och måste förbli ett sätt att utjämna skillnader. Det är i skolan barn och ungdomar ska kunna utveckla empati, lära sig interagera och känna sig sedda och hörda. Skolan ska vara den plats som genomsyras av glädje, goda relationer och trygghet. De dimensionerna åstadkommer man inte genom enbart planer och visioner. Det krävs beslut och det krävs beslutsfattare som vågar ta beslut kring skolresurser som stöder riktningen och visionen.

En välskött utbildning ligger i varje kommuninvånares intresse. Kommunalvalskandidater med ett genuint intresse för skola och utbildning skapar nätverk för att lära känna verkligheten i våra skolor. I det nätverket är det FSL:s genuina intresse att vara en aktiv part, både före och efter valet. För oss är det ett konkret sätt att forma utbildningen och skapa en arbetsplats med en fungerande arbetsmiljö.

Så bästa kommunalvalskandidat! Det är inte mönsterstickningen som ger insikt i skolan, det är kunnandet om vad skolan av i dag är.