Vem tar över ordförandeklubban efter Holmlund?

Christer Holmlund
Christer Holmlund blir generalsekreterare för NLS.

FSL:s ordförande Christer Holmlund valdes i december till generalsekreterare för Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS. Det innebär att han lämnar sin post i vår och FSL väljer en ny förbundsordförande på fullmäktigemötet den 22-23.4.2020.

Holmlund valdes till FSL:s ordförande 2014 och han återvaldes för en ny fyraårsperiod 2018. Tidigare valdes FSL:s ordförande av kongressen, men efter att den lades ner är det FSL:s fullmäktige som är förbundets högsta beslutande organ och som därmed också väljer förbundsordförande.

Holmlund kommer att jobba på FSL fram till slutet av april 2020 och eftersom han stiger av i mitten av mandatperioden väljs följande ordförande för tiden 1.5.2020-31.12.2022. Hösten 2022 väljer sedan fullmäktige ordförande för följande fyraårsperiod.

Hur går valet till?

FSL:s ordförandeskap är ett förtroendeuppdrag, som sköts på heltid från förbundskansliet i Helsingfors. Därmed kommer jobbet inte att lediganslås på traditionellt sätt och man skall inte lämna in en arbetsansökan inom en viss tidpunkt. Inga formella kompetenskrav finns vad gäller uppdraget, förutom att den som väljs bör vara medlem i förbundet. FSL:s fullmäktige väljer en ordförande bland de kandidater som förs fram på mötet. In i det sista kan alltså en svart häst ge sig in i ordförandekampen.

– I praktiken är fullmäktigemötet deadline för kandidatnomineringen, säger Jan-Mikael Wikström, förbundssekreterare vid FSL.

Fältet är öppet

I skrivande stund har inga hugade kandidater ännu gett sig till känna.  Christer Holmlund hoppas ändå att det snarast möjligt utkristalliseras vem som kan tänkas vara intresserad av uppdraget. Vid tidigare val av ordförande för FSL har de lokala lärarföreningarna ofta varit de som först fram potentiella kandidater.

– Men tanke på förbundet skulle det vara viktigt att nomineringsprocessen kommer igång snarast möjligt, säger Holmlund.

Men tanke på förbundet skulle det vara viktigt att nomineringsprocessen kommer igång snarast möjligt.

– Det är inte långt till fullmäktigemötet april och fältet borde ha en möjlighet att ta kandidaterna på pulsen. Vad står de för? Vilka erfarenheter har de i bagaget? Vilka skillnader finns mellan kandidaterna? Hur vill de utveckla FSL?

43 ledamöter väljer

FSL:s fullmäktige består av 43 ledamöter. Samtliga medlemsföreningar är berättigade till en plats fullmäktige. Ju större lärarförening, desto fler platser i fullmäktige. Jämfört med kongressen är det nu en mindre församling som väljer ordförande.

– Det var ett enhälligt beslut att år 2018 avskaffa kongressen. Det är inte heller någon dramatik med att fullmäktige väljer ordförande. Fullmäktigemedlemmarna är valda av föreningarna precis på samma sätt som kongressdelegaterna tidigare, säger Holmlund.

– FSL:s nuvarande fullmäktige har visat ett stort engagemang och jag är säker på att de tar sin uppgift på största allvar.

Läs också:

Christer Holmlund ny generalsekreterare för de nordiska lärarna

Ledare: Välkommen ketchupeffekt i ordförandevalet