Skolombuden är guld värda

Jens Mattfolk
Jens Mattfolk är ombudsman på Finlands svenska lärarförbund.

FSL:s skolombud är föremål för speciell uppmärksamhet just nu och har blivit tillsända var sin mugg med texten ”Jag är ditt skolombud”.

Jens Mattfolk, ombudsman på FSL:s kansli, varför har FSL nu en kampanj som riktar sig till skolombuden?

– I början av året hade vi ett styrelseseminarium där en del av samtalen kretsade kring skolombuden, skolombudens uppgifter och deras roll i förbundet. En hel del av det vi gör nu är ett resultat av det arbete styrelsen gjorde då. Målsättningarna är att höja skolombudens profil på ett bra sätt, synliggöra deras viktiga roll och mera regelbundet nå ut till dem med relevant och aktuell information för att nu nämna några saker.

Vilken roll ser du att skolombuden har idag?

– Skolombuden har en väsentlig roll i förbundets verksamhet. FSL vill nå ut till och vara representerat på varje enskild skola och arbetsplats där det finns medlemmar och skolombud är det bästa sättet för att uppnå den målsättningen. Skolombudet är den naturliga länken mellan förening och förbund och den fysiska arbetsplatsen. Framför allt är det ju viktigt att skolombuden gör facket synligt på arbetsplatsen, kanske reder ut mindre missuppfattningar, lyssnar på och finns där för medlemmarna. De kan också ge råd och tipsa om vem som kan ge svar på svårare frågor.

På vilket sätt kunde skolombudens uppgifter förändras?

– Jag ser inte att uppgifterna nämnvärt behöver förändras framöver. Det är redan guld värt för förbundet att skolombuden sköter de nuvarande uppgifterna på ett bra sätt. Men det är klart att när kommunikationssätt, skolan och samhället runt omkring oss förändras så bör vi ha en beredskap att vid behov justera skolombudens uppgifter.

Text och foto: Tom Ahlfors