Permitteringar aktuella i Vasa

IMG_3755
Budskapet klingade för döva öron. Vasa permitterar OAJ:s och FSL:s vädjan till trots.

I Vasa avslutades samarbetsförhandlingarna måndag 14.9. Förhandlingarna har utmynnat i att permittering av personalen föreslås för Vasa stadsstyrelse. Hur undervisningspersonalen drabbas är ännu oklart. Stadsstyrelsen tar ställning till frågan på sitt möte den 21.9.

– Detta innebär 3–14 dagars permittering per arbetstagare, och permitteringarna kan genomföras i år eller nästa år. Permitteringarna kommer att gälla totalt cirka 4500 personer, dvs. alla sektorer. En del enskilda verksamheter har ställts utanför permitteringarna, säger personaldirektör Tuulikki Kruhse-Poutanen i ett pressmeddelande.

Vid Finlands svenska lärarförbund är man besviken över utgången.

– Permitteringar som beskär kommunal lagstadgad verksamhet är illa. Vi lärare och rektorer vill tro att Vasa är en stad där man förstår att permitteringar inte är en hållbar lösning, säger FSL:s ordförande Inger Damlin.

Halva sparmålet nås

Målet för samarbetsförhandlingarna var att med personallösningar uppnå inbesparingar på högst 4,85 miljoner euro detta år. Sparmålet kommer inte att uppnås med permitteringar i år och därför beslöt man att föreslå en permitteringsplan som sträcker sig även över nästa år. Med permitteringarna förväntas staden nå inbesparingar på cirka 2,7 miljoner euro.

– Under samarbetsförhandlingarna kartlades också andra sparåtgärder, men sådana hittades inte i nämnvärd grad, så vi blev tvungna att ta till permitteringar. Utöver permitteringarna bör dessutom i år och nästa år sparas cirka 2,1 miljoner euro med andra personallösningar, för att besparingsmålet ska kunna nås, konstaterar Kruhse-Poutanen.

Hur undervisningspersonalen drabbas av permitteringarna finns det ännu inga uppgifter om.

– I stadens pressmeddelandet nämns bara staden som helhet, inte hur permitteringarna berör yrkesspecifikt till exempel lärare. Det offentliggörs först på måndag när stadsstyrelsen möts, säger bildningsdirektör Christina Knookala till Läraren.

OAJ:s budskap klingade för döva öron

För en vecka sedan träffade OAJ:s ordförande Olli Luukkainen och FSL:s ordförande Inger Damlin Vasa stads ledning. Tanken var att diskutera det trängda läget i staden.

– Det är inte acceptabelt att permittera. En kommuns ekonomi har aldrig räddats genom att man permitterar sin personal, sade Olli Luukkainen då. Permitteringar är en våt trasa i ansiktet.

– Vi uppmanar Vasa att tänka smart.  Vi uppmanar regionen att tänka långsiktigt, konstaterade för sin del Inger Damlin.

Hur går det med coronastödet?

Vasa stad har beviljats ett stöd på över 300.000 euro med tanke på förskolan och den grundläggande utbildningen samt 70.000 euro för småbarnspedagogiken. Från Undervisningsmnmisteriet har man signalerat att kommuner som permitterar måste betala tillbaka sitt coronastöd.

Lauri Leminen, huvudförtroendeman vid Vasa stad ville inte kommentera resultatet av samarbetsförhandlingarna för tidningen Läraren.

Läs också:

Ansvarslöst att permittera undervisningspersonal