Närundervisning och distansundervisning samtidigt går inte för sig

inku nabb inne
Inte blir det mycket skolutveckling, konstaterar Inger Nabb, rektor för Vikinga skola i Vasa.

Det är bra om samhället kan fatta lokala beslut om eventuella stängningar av skolor om läget så kräver under den kommande höstterminen. Men att kombinera både när- och distansstudier är inte att föredra. Så kommenterar några rektorer den temporära ändringen av grundskolelagen.

Den här temporära lagändringen innebär en stor förändring jämfört med i våras. Nu kan skolor agera utgående från situationen mera lokalt och det gör det lättare att styra, säger Mikael Fröjdö, rektor för Zachariasskolan i Nykarleby.

Den 1 augusti trädde en temporär ändring av grundskolelagen i kraft. En ändring som innebär att skolor beroende på situationen med coronaviruset kan växla mellan när- och distansstudier. Besluten ska kunna fattas på ett lokalt plan jämfört med när beredskapslagen gällde i våras.

– Att vi i och med lagändringen kan gå in för lokala lösningar under höstterminen är betydligt bättre än i våras när alla skolor oavsett situationen med smittspridning var tvungna att stänga. Nu blir det mera behovsprövat om spridningen av coronaviruset skulle öka regionalt eller lokalt, säger Martin Ahlskog, rektor för Sursik skola i Pedersöre.

Inger Nabb, rektor för Vikinga skola för årskurs 1–6 med knappt 230 elever, håller med om att den temporära lagändringen är bra just ur det perspektivet.

– Det är bra att vi inte behöver göra lika över allt i landet utan utbildningsanordnarna kan agera utgående från situationen med smittspridningen. På så sätt behöver inte de områden som inte har någon smitta drabbas, säger hon.

Antingen eller

Fröjdö och hans kolleger är beredda på att situationen kan förändras snabbt under höstterminen. Men om så sker hoppas han att det inte blir en kombination av när- och distansundervisning samtidigt.

– Att ha en situation där en årskurs eller ett helt stadium ska stanna hemma medan resten är i skolan är inte att föredra. Att bedriva både när- och distansundervisning är något som vi verkligen vill undvika. Vi har planer för det men i dagsläget har vi inte en färdigt utmejslad modell. Det blir för tungt för lärarna att bedriva bägge undervisningsformerna samtidigt, säger han.

Martin Ahlskog fortsätter:

– Att lärare ska bedriva både när- och distansundervisning skulle inte vara någon lyckad lösning. Det är en stor utmaning för en ämneslärare att ha vissa grupper i skolan och andra hemma. Den temporära lagen möjliggör det men vi håller alla tummarna för att det inte blir så. Vi hoppas att vi kan fortsätta höstterminen med närundervisning.

I våras bedrev skolor för årskurs 1–6 både när- och distansundervisning men det blev tungt för lärarna, menar Nabb.

– Visst hittade de lärarna fungerande system, men belastningen blev för stor. Jag vill undvika en situation med båda och det måste vara antingen när- eller distansundervisning som gäller. 

I slutet av förra året när grundskolorna återgick till närstudier införde många skolor indelningar av årskurser och till och med klasser i olika avdelningar och zoner. Även lunchtiderna ändrades så att trycket på matsalen inte var lika stort som tidigare.

Anvisningarna luddiga

Nu gäller inte beredskapslagen längre och rekommendationerna från THL och andra myndigheter är en aning luddiga, anser Nabb.

– I de senaste dokumenten från myndigheterna framgår att grupper inte ska få blandas. Då ställer jag mig frågan om vi kan ha läroplansenlig undervisning. Det finns en del frågor jag vill ha svar på för riktlinjerna är lättare än i våras men aningen luddiga.

– Vi har beredskap för att ordna verksamheten på samma sätt som i våras men nu vill jag ha svar från Vasa stad för vad som egentligen gäller, säger Nabb.

Ahlskog fortsätter:

– Vi fick en något klarare bild av vad som gäller av myndigheterna. För oss blir den största utmaningen att ordna med lunchtider så att trycket inte blir för stort men vi har nu en vecka på oss att hitta en optimal lösning, säger han.

Zachariasskolan kommer inte att ha ett upplägg där samma lärare har en grupp konstant under hela skoldagen som i våras.

– Det är inte hållbart eftersom en lärare inte kan ha ett konstant övervakande öga över eleverna. Lärarna behöver förberedelsetid och pauser. På den punkten kommer vi att ha ett normalare upplägg gällande logistiken, säger Mikael Fröjdö.

Svårare att sprida ut sig

Att sprida ut sig för att kunna hålla tillräcklig distans var dessutom lättare för eleverna i många skolor i våras eftersom gymnasiernas utrymmen kunde utnyttjas. Så är fallet inte nu när också gymnasieeleverna är till-baka vid skolbänken.

– Det försvårar våra möjligheter att sprida ut oss. Klassrummen som vi har räcker inte till och vi är redan nu trångbodda. Därför blir det svårt att ordna så att alla har egna hemklasser men vi ska försöka att så gott vi kan använda varje kvadratcentimeter, säger Martin Ahlskog.

Zachariasskolan har en något lättare situation eftersom en ny skolbyggnad är under konstruktion och under tiden används både den gamla byggnaden, delar av den nya och baracker.

– Årskurserna 7–9 finns nu i tre olika fastigheter som används tills den nya byggnaden är klar. Barackerna är dessutom avskilda från varandra med egna ingångar så vi har goda möjligheter att dela in oss sektioner och sprida ut oss, vilket är positivt, säger Fröjdö.

Smittspridningen av coronaviruset har varit mycket liten i Österbotten och endast ett fåtal fall har konstaterats under sommaren. Men nu är trenden den att antalet fall ökar och Ahlskog hoppas att alla följer rekommendationerna under hösten.

– Jag är lite rädd för höstlovet och eventuella resor. Det är viktigt att vi alla är försiktiga och tar i beaktande att vi är inne i en pandemi. Läget kan förändras snabbt, säger han.

Text och foto: Christoffer Thomasfolk