Lärarregistret tog ett steg framåt

IMG_2112
FSL flaggar för ett lärarregister - tillförlitlig statistik är viktig för att kunna prognostisera lärarbehovet.

Den arbetsgrupp som har tittat närmare på behovet av ett lärarregister föreslår att ett register grundas. Utredarna överlämnade sin rapport till forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen idag. Kurvinen vill ännu skicka frågan på en remissrunda innan beslut fattas.

Utredarna Henriikka Hannula, Hannu Karhunen och Jouni Pursiainen har alltså kommit till samma slutsats som lärarfacket OAJ och FSL, ett lärarregister behövs. Utredarna lyfter i sin utredning fram att informationen bland annat behövs som grund för att prognostisera lärarbehovet.

Tidigare har man med tre års mellanrum samlat in information om lärarna men svarsprocenten har varit så låg att uppgifterna inte har varit tillförlitliga.

– Utbildningen och framtiden vilar på våra lärare. För att vi ska kunna utveckla och utvärdera utbildningen behöver vi aktuell och täckande information om våra lärare, och därför är detta projekt viktigt, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen.

Utredarna föreslår att lärarregistret inrättas stegvis. I det första skedet skulle man samla in uppgifter om lärare i förskoleundervisning och inom den grundläggande utbildningen samt i gymnasieutbildningen. I det andra skedet granskas möjligheten att utvidga registret till att omfatta småbarnspedagogik, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning. I det tredje skedet övervägs möjligheten att utvidga registret till yrkeshögskolor och universitet. I detta skede kan man också utveckla datainsamlingen om mängden och karaktären på personernas fortbildning under tiden i arbetslivet.

– Det är inte fråga om ett öppet register och det skall inte heller användas i övervakningssyfte, säger utredare Jouni Pursiainen.

Också om Antti Kurvinen betonade vikten av relevant information ville han inte på rak arm lova att ett register blir av. Han vill ännu ha en remissrunda kring ärendet.

OAJ hoppas på raska tag i processen.

– Det skulle vara viktigt att regeringen i snabb takt tar sig an de nödvändiga förändringarna i lagstiftningen, säger Olli Luukkainen i ett pressmeddelande. Förslaget borde fås till riksdagen under hösten så att lärarregistret kan skapas under denna regeringsperiod.

– Endast med hjälp av ett lärarregister kan vi få lärarutbildningarna att justera sina antagningsmängder. Nu fattas besluten utgående från gissningar, säger Luukkainen.

Vid Finlands Kommunförbund framhåller man för sin del att kommunerna och utbildningsannordnarna bör ersättas för de kostnader ett lärarregister skulle innebära.

Utredarna bedömer att kostnaderna för inrättandet av lärarregistret är cirka tre miljoner euro och att utvecklingsarbetet tar cirka fem år. Därtill kan den årliga kostnaden för registerföringen uppgå till ca 500 000 euro under de första åren.

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen skickade lärarregistret på remissrunda.

–Det finns klara motiveringar till att främja inrättandet av ett lärarregister. Jag väntar med intresse på responsen från den kommande remissbehandlingen. Utredningen och utlåtandena från utbildningsfältet ger en grund för beslut i frågan, säger Antti Kurvinen.

På tidningen Lärarens frågan varför det ytterligare behövs en remissrunda då det redan finns en rätt omfattande utredning svarade Kurvinen att det är en principiell fråga och att det hör till god förvaltningskultur.

Läs också:

FSL: ”Vadå lärarregister?”