Kommunsektorn håller andan – godkänns medlingsbudet?

_S1A6497
Förlikningsnämndens ordförande Elina Pylkkänen har presenterat sitt medlingsbud.
Avtal 2022

Den förlikningsnämnd som medlar i den kommunala arbetsmarknadstvisten har gett sitt medlingsbud. Det skulle ge ett avtal på tre år med löneförhöjningar enligt den allmänna linjen samt ett femårigt löneutvecklingsprogram. På torsdag klockan 12 skall avtalsparterna meddela om man godkänner medlingsbudet.

Ett rejält och stabiliserande medlingsbud. Så beskrev förlikningsnämndens ordförande Elina Pylkkänen det bud som nämnden har jobbat fram. Hon presenterade kanske något överraskande innehållet för pressen med motiveringen att det är en så betydelsefull samhällelig fråga.

– Det handlar om 15 procent av alla skattebetalare i Finland, säger Pylkkänen.

Vanligtvis brukar medlingsbudet ges offentlighet först efter att avtalsparterna har tagit ställning till det.

Avtal på tre år – löneförhöjningar enligt allmänna linjen

Det som Pylkkänen föreslår är ett treårigt avtal (1.5.2022-30.4.2025). Enligt medlingsbudet skulle den allmänna förhöjningen under år 2022 vara 2 procent, dvs följa den allmänna linjen. Enligt budet skulle löneförhöjningen vara minst 46 euro, dvs de med lägst lön får en större procentuell löneförhöjning. En central justeringspott på 0,5 procent samt 0,03 procent för att finansiera föräldraledigheterna ingår även.

Under de två följande åren skulle löneförhöjningarna också följa den allmänna linjen. Den beräknas utgående från hur löneförhöjningarna blir inom den kemiska industrin, teknologiindustrin samt transportbranschen. Dock så att löneförhöjningen är minst 1,9 procent.

Löneutvecklingsprogram ger 5 procent

Utöver de allmänna förhöjningarna föreslår även förlikningsnämnden ett 5-årigt löneutvecklingsprogram. Programmet skulle sträcka sig mellan åren 2023 och 2027 och ha en kostnadseffekt på 5,1 procent. Förhöjningarna fördelar sig enligt följande:

  • 2023 – 1,2%
  • 2024 – 1,0%
  • 2025 – 0,8%
  • 2026 – 0,8%
  • 2027 – 1,2%

Största delen av löneutvecklingsprogrammet skall fördelas lokalt, hela 4,6 procent. Lärarfacket OAJ brukar inte vara helt förtjust i stora lokala justeringspotter utan ser hellre att pengarna fördelas som allmänna förhöjningar.

Vad händer nu?

OAJ:s styrelse har för sin del tagit ställning till medlingsbudet under tisdagskvällen, och även förhandlingsorganisationen FOSU skall säga sitt. På onsdag (11.5) kl 12 vill Elina Pylkkänen ha avtalsparternas svar.

Det är godkänna eller förkasta som gäller, att förhandla om detaljer i avtalet är inget alternativ. En förutsättning för att man skall komma till ett avtal är också att alla avtalsparter godkänner medlingsbudet. Vad som händer om medlingsbudet förkastas ville Pylkkänen inte spekulera i under dagens presskonferens.

Text: Mattias Fagerholm