Facken till motoffensiv mot regeringen

sak 2
FFC aviserar stridsåtgärder.

Fackcentralen FFC och flera medlemsförbund skrider till åtgärder mot regeringens planer på nedskärningar i socialskyddet samt försämringar i arbetslivet. De första stridsåtgärderna går av stapeln tisdag 26.9.2023.

-Det är fråga om ett nödrop på den finländska arbetande befolkningens vägnar, sade Katja Syvärinen, vice ordförande för FFC:s styrelse på dagens presskonferens.

Det var bistra miner när Syvärinen bänkade sig framför pressen tillsammans med Riku Aalto, ordförande för Industrifacket, Annika Rönni-Sällinen, ordförande för servicefacket PAM, Ismo Kokko, ordförande för Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT samt Päivi Niemi-Laine, ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Med start den 26.9 kommer fackförbunden de följande tre veckorna att vidta åtgärder i hela landet, det kan vara allt från utmarscher till åsiktsyttringar av olika slag. Exakt vilka åtgärder det är fråga om berättar fackförbundet fyra dagar på förhand. Ordet generalstrejk ville man inte ta i sin mun under presskonferensen, åtminstone inte ännu.

-I det här skedet talar vi inte om generalstrejk, men förbunden har inte uteslutit något, sade Katja Syvärinen, FFC.

-Våra åtgärder är aldrig lätta, sade Ismo Kokko, AKT. Han konstaterade att kollektivtrafiken nog rullar nästa vecka, men att det inte är uteslutet att man drar också i den handbromsen.

-Vi börjar med manifestationer men om regeringen inte är beredd att förhandla är vi beredda på tuffare åtgärder, sade Annika Rönni-Sällinen, PAM.

Fackförbunden vill att arbetsmarknadens parter ska ha möjlighet att påverka de reformer som görs och man anklagar regeringen för att skrota trepartssamarbetet och beskriver de arbetsgrupper som skapats för att diskutera frågorna som rena rama teatern.

-En ny arbetsmarknadsmodell borde byggas tillsammans med de berörda parterna, sade Päivi Niemi-Laine, JHL.

Niemi-Laine irriterade sig i synnerhet på regeringens planer på att lagstifta om en exportmodell som skulle innebära att exportindustrins löneförhöjningar utgör ett tak för övriga branscher. Det skulle i praktiken omöjliggöra den lösning som den offentliga sektorn, inklusive lärarna, strejkade sig till våren 2022 och gav större löneförhöjningar än inom exportindustrin.

– Det är sorgligt att regeringen vill cementera kvinnornas löner, sade Niemi-Laine.

Centralorganisationen Akava medverkar inte i FFC:s aktion. Akavas ordförande Maria Löfgren meddelar tidningen Läraren att man i första hand försöker nå en lösning förhandlingsvägen, men att man också förbereder sig för andra åtgärder. Också lärarfacket OAJ är inne på samma linje.

Så vill regeringen förändra arbetsmarknaden:

– En exportdriven arbetsmarknadsmodell
– Första sjukfrånvarodagen oavlönad
– Lättare att ingå arbetsavtal för viss tid
– Lättare att säga upp
– Tidsfristen för att meddela om permittering förkortas
– Nedgradering av den inkomstrelaterade dagpenningen
– Längre arbetsvillkor för den inkomstrelaterade dagpenningen
– Vuxenutbildningsstödet slopas
– Alterneringsledigheten slopas