Det är upp till de kommunala beslutsfattarna om vi har världens bästa skola

IMG_3876
Det måste finnas tillräckligt med stödmekanismer i skolan så att lärarna ges tid att undervisa, säger Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Finland har världens bästa lärare och i varje kommun ges världens bästa undervisning, om de kommunala beslutsfattarna så vill. Det slog Undervisningssektorns fackorganisation OAJ fast när man på världslärardagen presenterade sina målsättningar inför vårens kommunalval. En kvalitativ skola är med andra ord långt i händerna på de som väljs in i kommunernas beslutande organ.

OAJ betonar att en kunnig och välmående undervisningspersonal tryggar tjänsternas kvalitet. Högklassig undervisning är möjlig endast i tillräckligt små grupper och därför har OAJ utarbetat rekommendationer om lärartätheten på de olika utbildningsstadierna.

– Det talas ofta som om utbildningen är en ekonomisk belastning. Så är det inte. På lång sikt är satsningar på utbildning en klok investering, sade OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Resurserna skall användas för tjänster inte för kommunal byråkrati, säger OAJ:s Olli Luukkainen. Foto: Mattias Fagerholm

Samarbete över kommungränserna

Att nativiteten är kraftigt nedåtgående kommer att få konsekvenser också inom utbildningssektorn. Redan nu finns det drygt 60 kommuner som endast har en skola. Det säger sig självt att samarbete över kommungränserna kommer att bli aktuellt i allt större utsträckning. Därmed kommer samkommunernas betydelse sannolikt att bli större.

Olli Luukkainen betonade i det sammanhanget vikten av att efter kommunalvalet välja in personer med intresse för och kunskap om utbildning i samkommunernas beslutande organ.

– Det skall inte vara svarte Petter eller det sista kortet i det här sammanhanget, sade Luukkainen.

Viktiga beslut tas nära dig.

Pulsen på beslutsfattarna

I samband med att OAJ presenterade sina målsättningar inför kommunalvalet passade man också på att ta pulsen på ett antal beslutsfattare från Helsingfors.

Panelen fick ta ställning till vilken fråga de anser att är viktigast att åtgärda inom utbildningssektorn i Helsingfors just nu.

– Jag är orolig för att elevvården skall flytta till landskapen i samband med sote-reformen. Inom den svenska sidan har vi lyckats bygga upp en modell för hur våra yngsta elever skall får kurators- och psykologtjänster. Om de flyttas över till landskapen är det illa, sade Silja Borgarsdóttir Sandelin (SFP).

Ministermedarbetare i debatt. Dan Koivulaakso jobbar för undervisningsminister Li Andersson (VF) och Silja Borgarsdóttir Sandelin för jämställdhetsminister Thomas Blomqvist (SFP). Foto: Mattias Fagerholm

– Det som är mest akut just nu med tanke på trycket inom den kommunala ekonomin är hur vi lyckas trygga pengarna till utbildningen i nästa års budget, sade Laura Rissanen (Saml).

– Under hösten måste vi nå alla de elever som hade det utmanande under perioden av distansundervisning, sade Dan Koivulaakso (VF).

Hur skall de luckor som vårens distansundervisning förorsakade lappas, ville panelens moderator Pauliina Viitamies veta.

– Det oroar mig om det är vi beslutsfattare som skall lösa det. Det är undervisningspersonalen som har den kompetensen. Vår uppgift är att se till att resurserna finns, sade Hannu Oskala (Gröna).

Oskala lyfte också fram de möjligheter som distansundervisning för med sig.

– I Helsingfors kunde vi till exempel bredda språkutbudet i skolorna, sade Oskala.

– När vi analyserar vårens digiskutt så verkar det som om Finland är det enda landet i världen som inte har tappat en enda skoldag. I alla andra länder har det varit det strul när man övergick till distansundervisning. En ofattbar prestation, sade Pilvi Torsti (SDP).

OAJ:s förslag till lärardimensionering

  • Förskoleundervisning: 1 lärare per 13 elever.
  • Grundläggande utbildning: 1:18 i åk 1-2 och 1:20 i åk 3-9.
  • Andra stadiet: 1:20
  • Elev- och studiehandledare: 1:200

OAJ:s kommunalvalsteser

  • Kunnig och välmående personal tryggar kvaliteteten.
  • Investeringar i utbildning är för kommuninvånarnas bästa.
  • En framgångsrik kommun samarbetar.
  • Delaktighet skapar välbefinnande.
  • En livskraftig kommun byggs på fostran, utbildning och forskning.

Text och foto: Mattias Fagerholm