”Det är ett fantastiskt jobb att leda FSL”

IMG_3549
Christer Holmlund lämnar FSL och går vidare till OAJ och NLS.

FSL:s ordförande Christer Holmlund blir generalsekreterare för Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS, men har också ansvar för OAJ:s internationella verksamhet.

Du har varit FSL:s ordförande sedan 2014. Hur har det varit?

– Arbetet har varit stimulerande, intressant och givande. Men också mycket intensivt.

Vad har du gillat?

– Att få vara med och påverka. FSL har ett inflytande i synnerhet inom utbildningspolitiken. Vi är en trovärdig aktör och man lyssnar på oss.

Hur syns FSL:s fotavtryck inom utbildningspolitiken?

– Vi har bland annat varit en aktiv part i diskussionen om lärarsituationen i Svenskfinland. Vi har kunnat visa hur mångfasetterad och svårlöst situationen är. Vi har enträget fört fram att tillförlitlig statistik inte finns att tillgå och påtalat behovet av ett lärarregister.

Klasslärarutbildningen vid Helsingfors universitet börjar snart spotta ut lärare på arbetsmarknaden. Hur kommer det att påverka lärarsituationen?

– Huvudstadsregionen kommer alltid att ha problem med att rekrytera lärare. Jag vidhåller att det inte går att utbilda bort lärarbristen. Vi måste göra något åt lönesättningen också. Hittills har kommunerna i Helsingforsregionen inte haft ett intresse att göra något åt saken men jag ser en positiv öppning nu då man höjer lönerna för lärarna inom småbarnspedagogiken.

– Nyligen var FSL också med i den arbetsgrupp som såg över bedömningen inom den grundläggande utbildningen. Det kapitlet har varit otydligt men nu fick vi en formulering som jag tycker att är bra.

På vilket vis blev det lyckat?

– Det fanns otroligt många tolkningsmöjligheter. Nu är det till exempel klart att man inte måste dokumentera formativ bedömning. Tidigare gjorde arbetsgivaren tolkningen att det måste göras.

På vilka områden hade du hoppats att FSL:s fotavtryck skulle ha varit tydligare?

– Vi har inte kunnat förhindra det enorma tryck som gymnasierna utsatts för. Jag tänker bland annat på reformen av studentexamen och digitaliseringen av den. Vi har jobbat hårt, men det tåget lyckades vi inte stoppa. Men vi bidrog till att gymnasiet bibehölls som en allmänbildande utbildning.

Du blev sekreterare för Esbo-Grankulla lärarförening 1994. Vad fick dig att engagera dig fackligt?

– Mitt stora intresse är lönepolitik och det fick mig att gå med i den fackliga verksamheten.

Hur kan FSL påverka lönepolitiken?

– Det är en central del av vår verksamhet och visst kan vi påverka. En fördel har varit att FSL:s ordförande knutits närmare de allmänbildande lärarnas (YSI) verksamhet inom OAJ.

– Men när det gäller lönepolitik sker påverkansarbetet inte när besluten fattas i OAJ:s styrelse, utan det sker i vardagen.

Årsarbetstid för lärare har lyfts fram som en möjlig väg att gå för att höja lärarnas löner. På finskt håll pågår försök med årsarbetstid. Borde vi även få med en finlandssvensk skola i försöket?

– Jag är absolut för ett försök. Jag har varit skeptisk till att vi kan göra något åt usken. Jag vet att det finns brister men de är svåra att komma åt. Jag tror på årsarbetstid också om de försök som nu pågår som sådant inte bli ett avtal. Det måste in mera pengar i systemet. Köper man mer bunden tid av lärarna måste man också betala för det.

Kommer vi att se årsarbetstid för lärare i framtiden?

– Förr eller senare kommer det i och med att lärarnas arbetsbild förändras. Det är det enda sättet att få gränser för arbetet.

Hur har FSL utvecklats under din tid?

– Vi har fått en större synlighet under de här åren. Förbundet står på en god grund. Medlemsantalet sjunker inte och ekonomin har varit stabil också under svåra år.

Vilka hotbilder ser du?

– Den enda hotbilden som jag ser är att förbundet skulle passiveras. Att man tror att allt går av sig själv. Men det är helt teoretiskt, för jag tror inte att FSL någonsin kommer att bli en organisation som lutar sig tillbaka.

Vad har varit jobbigt med att vara ordförande för FSL?

– Utmanande har varit att kombinera jobbet som kanslichef med rollen som ordförande för styrelsen. Det är kanske den svåraste biten.

Borde man införa en tidsbegränsning för hur länge en ordförande kan sitta på posten?

– Nej, som ordförande kan du vara med så länge du levererar, men sedan måste du själv förstå att stiga åt sidan. 

– Jag visste när jag tillträdde 2014 att det här inte är ett jobb som jag går i pension från. Jag tänkte på organisationen. En organisation behöver förnyelse i ledningen för att vara livskraftig.

Vad gjorde att du ville gå vidare nu?

– Det kom ett jobb som jag inte kunde låta bli att söka. Det kändes om ett ”once in a lifetime”-läge.

Vilket råd vill du ge din efterträdare?

– Njut av uppdraget. Det är ett fantastiskt jobb att leda FSL.

Text och foto: Mattias Fagerholm