Besvikna studerande utan plats i OAJ:s fullmäktige

sool 1
De studerande nobbades av OAJ - "Det känns verkligen skit"

Tårar följde efter omröstningen där det stod klar att de studerande inte ges någon plats i varken OAJ:s fullmäktige eller styrelse. De studerande kunde inte dölja sin besvikelse utan lämnade fullmäktigemötet i protest.

– Jag är jävligt förbannad. Vi har jobbat för det här i fem år och det känns verkligen skit, säger Markus Helin, ordförande för studerandeföreningen SOOL.

– Det var en enorm besvikelse när resultatet dök upp på skärmen. Allt tydde på att vi skulle få det här i mål, men på slutmetrarna föll det, säger Petro Pitkänen, styrelsemedlem i SOOL.

– OAJ.s fullmäktige gav de studerande ett stort misstroende, säger Hanna Rahkonen, vice ordförande i SOOL.

Inte likvärdiga medlemmar

För takorganisationen för lärarstuderande i Finland SOOL (Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto, på svenska Finlands Lärarstuderandes Förbund) har det alltså varit ett mångårigt mål att få representation i både OAJ: styrelse och fullmäktige. Hittills har man endast haft närvaro och yttranderätt.

– Det är symboliskt viktigt, att de studerande är jämlika med de övriga medlemmarna i OAJ. Också vi borde har beslutanderätt i OAJ:s högsta beslutande organ, som fattar beslut om vårt framtida yrke, säger Petro Pitkänen.

Offer för maktspel

I och med att OAJ på senare tid har haft som avsikt att se över sin organisation trodde många, inte minst de studerande, att tiden var inne för att fullmäktigeförsamlingen på 150 personer också skulle få studeranderepresentanter. Men OAJ:s fullmäktige ville alltså annorlunda. Storleken är på fullmäktige är oförändrad och inga studerande fick plats.

– I den stora mötessalen säger många att det är en bra sak att ha oss med, men i korridorsnacket är man rädd för att själv gå miste om någonting, säger Markus Helin.

– De olika grupperna i fullmäktige är rädda för att vi skall föra någon annan grupps talan och man inser inte att vi på riktigt jobbar för alla lärargrupper, säger Hanna Rahkonen. Det har alltid varit vårt kärnbudskap.

– Det verkar som om vi har fallit offer för ett maktspel, säger Petro Pitkänen.

SOOL är med sina ca 7000 medlemmar en viktig inkörsport till medlemskap i OAJ. Vilka konsekvenserna av fullmäktiges beslut blir på den punkten får tiden utvisa.

– SOOL:s målsättning är att våra medlemmar med tiden skall bli OAJ-medlemmar. Nu fick samarbetet en törn. Vi vill samarbeta men OAJ:s fullmäktige visade att vi inte är så mycket värda att vi kan få rösträtt, säger Petro Pitkänen.

”Vi är offer för ett maktspel, säger SOOL:s ordförande Markus Helin (t.v.) vice ordförande Hanna Rahkonen och styrelsemedlem Petro Pitkänen.

I FSL är de studerande med

Det var inte bara de studerande som var besvikna på fullmäktiges beslut. Många fullmäktigeledamöter hade känslorna på ytan efter omröstningen.

Bland FSL:s ledamöter var förvåningen stor över beslutet. I FSL är nämligen de studerande fullvärdiga medlemmar med tre representanter i FSL:s fullmäktige.

– Det här var jättebeklagligt, säger Petra Örn.

– Det var ett fullkomligt förkastligt beslut. Inom FSL har vi varit föregångare och visat att de studerande kan ha beslutandemakt och det är inte bort från någon annan. Jag är jättebesviken på att det blev så här, säger Linda Felixson.

Hur gick det så här?

– Inre splittringar och en rädsla för att det skulle komma att påverka maktförhållandena, säger Felixson.

Vad betyder det för SOOL?

–  Vi körde in i väggen med tåget, men nog går väggen sönder i något skede, säger Markus Helin.

SOOL i ett nötskal

– 7000 medlemmar
– 46 medlemsorganisationer
– verkar på 13 orter

Läs också:

Ledarkommentar: Maktpolitik – inte gubbvälde