Mera struktur i mentorskapet

Jan-Mikael Wikström
En dimensionering av antalet elever per studiehandledare är nödvändig, anser Ffrbundsekreterare Jan-Mikael Wikström.

I Sverige har Skolverket strikt stipulerat hur introduktionen av nya lärare skall ske. I Finland förekommer några allmänna skrivningar i Arbetarskyddslagen, men det finns inget specifikt för nya lärare. FSL:s förbundssekreterare Jan-Mikael Wikström ser behovet av en grundlig introduktion.

Under årens lopp har flera motioner inkommit till FSL:s fullmäktige gällande nyanställda lärares introduktion. Senast var det Korsholms svenska lärarförening som våren 2019 yrkade på att förbundet måtte utreda hurdana program och metoder som finns för introduktion till yrket i Svenskfinland och att synliggöra behovet av mentorer för arbetsgivarna samt ge lärarföreningarna vägkost att sluta lokala avtal.

Förbundssekreterare Jan-Mikael Wikström anser att det finns ett behov av en möjlighet för nyanställda lärare att diskutera och få stöd av en mentor.

– Det gäller kanske inte främst innehållet i undervisningen utan snarare frågor som gäller välbefinnandet i lärarjobbet. Nyanställda lärare kan till exempel behöva stöd för att kunna begränsa sin arbetsmängd eller hjälp med en stökig klass.

– Vi borde utveckla det här slaget av mentorskap i Finland. Det är inte ovanligt att unga lärare bara efter ett par år i arbetslivet är helt slutkörda.

Ett strukturerat mentorskap kostar självfallet pengar, säger Wikström.

– Men det kostar också att en utbildad lärare inte kan fortsätta jobba för att han eller hon är slutkörd och gått in i väggen.

Wikström talar om en modell där de yngre lärarna och de äldre lärarna möts i ett mentorskap. Och inte bara de yngre, mentorskap kan behövas också för en lärare som redan jobbat en tid.

– Det finns ju lärare som mot slutet av sin karriär inte skulle orka undervisa så mycket som deras undervisningsskyldighet förutsätter och det finns de yngre lärarna som löper risk att bli slutkörda.

– Det här är en ”match made in heaven” säger Wikström.

Mot slutet av sin karriär kunde någon äldre lärare ha nedsatt undervisningsskyldighet liksom också de nyanställda, unga lärarna. Då kunde de under arbetstid ha möjlighet att diskutera frågor som dykt upp.

– Mentorn kunde också följa med den yngre lärarens lektioner och diskutera dem efteråt. Det skulle vara ett slags kompanjonundervisning.

Om detta kunde stipuleras i ett lokalt avtal, säger Jan-Mikael Wikström.

Tom Ahlfors